søndag, desember 14, 2008

Slide TogglerPeter R. Bloomfield (Pedro McMillan i SL) har på ny laget et interaktivt og dynamisk script - Slide Toogler. Selv bruker han scriptet i forbindelse med presentasjoner. Jeg tenker det kan være lurt for informasjonstavler, salgsplakater etc. for å spare plass på vegg f.eks.


For at scriptet skal fungere korrekt, må det plasseres på rett side av objektet - som vist på bildet:

Ingen kommentarer: