lørdag, januar 31, 2009

SL basics for newbies - på norsk:Kveldstimer ble bruk til å oversette noen notecards som ISTE har laget i forbindelse med en samling for nybegynner-lærere. Fritt oversatt, og med noen tilføyelser:

1. ENDRE Avatar - APPEARANCE
2. ENDRE BEKLEDNING
3. Forbedre Avatar
4. Avansere bevegeligheten
5. Shopping i SECOND LIFE

Reblog this post [with Zemanta]

Ingen kommentarer: