tirsdag, mai 18, 2010

Eksamen 2010 - hva er best?


Hvordan gjør dere andre det, i forhold til bruk av hjelpemidler på eksamen og digitale læremidler (lokus, ndla etc.).  
Lar dere elevene få en sti på nett, printe ut på forhånd, eller laste ned?

Tar gjerne i mot noen erfaringer, tips eller tanker på denne!

2 kommentarer:

John Eivind Storvik sa...

Heisann - eksamen er jo et mangfold av løsninger avhengig av studieprogram eller skriftlig, muntlig eller praktisk/muntlig.
Som yrkesfaglærer på Service og samferdsel liker jeg veldig godt den nye eksamensformen praktisk/muntlig, med to dager forberedelse = alle hjelpemidler tillatt, og en oppgave innenfor gitte temaer på eksamensdagen.
Eleven kan da bruke råmateriale produsert i løpet av forberedelsestiden, men ikke bruke ferdig materiale. Vi stenger/begrenser nettilgang slik at elevene kan bruke ItsL, men ikke kommunisere. De får da 3 timer til å løse en praktisk/muntlig oppgave på eksamensdagen, før de så skal høres innen temaene som også oppgis i forberedelsesdelen. Mine erfaringer er at elevene får muligheten til å vise hva de kan - noe jeg synes er et strålende utgangspunkt. Jeg blir egentlig mer og mer motstander av rene skoleeksamner - er i tvil om de måler kompetanse - eller hukommelse..

jeanette tranberg sa...

I veldig enig i det siste. Interresant å høre deres form for gjennomføring :)

Når elevene produserer råmateriale i forberedelsestiden, hvordan produserer de det, og hvordan lagres det? Hva slags "ingredienser" snakker vi om (bøker, nettsider, notater?)?