fredag, juni 01, 2007

Digitale læringsressurser - hva er det?

Som lærer er det ikke bare teknologien i seg selv som kan virke fremmed, men også alle begrepene som følger med i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. I takt med utviklingen dannes det en kultur og et språk. Begrepet Digitale læringsressurser er et for noen kanskje et litt difust begrep. På Høvis.no fant jeg ikke bare mange lenker til forskjellige læringsressurser, men også en definisjon hentet fra Program for digital kompetanse:

  • Med digitale læringsressurser menes pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser. Slike ressurser kan koples til ulike medier og læringsformer. (s.23)
  • Pedagogikken må danne grunnlaget for arbeidet med digitale læringsressurser. Dette innebærer et læringssyn som ser digitale læringsressurser som en inspirasjonskilde for de lærende. Digitale læringsressurser gir gode muligheter for å tilpasse ulike lærendes læringsbehov innenfor en rekke kompetanseområder både skriftlig, visuelt, auditivt mm. (s.23)
  • Den lærende ses på som en aktiv og skapende kunnskapsprodusent og ikke kun som mottaker av informasjon og kunnskap fra eksterne kilder. I tråd med moderne pedagogikk skal digitale læringsressurser la den lærende tilegne seg stoffet ved å aktivt bearbeide læringsmaterialet. (s.25)

Ingen kommentarer: