fredag, februar 08, 2008

Stavanger - FremmedspråkI dag er det Stavanger og fremmedspråksdidaktikk, kursdag 2, med innføring i hovedområde: Kommunikasjon i KL-06:
  • Bruk av IKT-basert kommunikasjon som verktøy til oppøving av fremmedspråklig kommunikasjonskompetanse
  • Å formidle praktisk språkkunnskap, med vekt på muntlig språkkompetanse
Deltakerne skal få en innføring i Web 2, og få prøve seg på blogg og wiki, samt sette opp en nyhetsleser. Jeg skal kort introdusere VoiceThread, YackPack og Dropbox.

Etter planen skal vi også møte faglig ansvarlig Frode Lundemo i Second Life, hvor deltakerne kan stille spørsmål rettet mot fremmedspråksdidaktikk. Frode vil også derfra presentere prosjektoppgaven.

Tvi tvi får'n si c",)

Ingen kommentarer: