fredag, mars 07, 2008

En god plan!


Kollegamøtet mandag var satt av til: pedagogisk bruk av IKT. Rektor hadde på forhånd stilt noen spørsmål om hva vi - den enkelte - trengte for å kunne innfri kravene i læreplanen.

Selv har jeg savnet en IKT-plan, og en IKT-seksjon som arbeider bevisst med en helhetlig tenkning for innføring av digital kompetanse på alle nivåer - hvor internasjonale, nasjonale og lokale visjoner møtes. Slik det er nå, så har skolen to IKT-ressurser: en med kompetanse innfor infrastruktur og en med ansvar for drifting og opplæring i skolens læringsplatform (LMS - Fronter), som jobber i kulissene. Flertallet bemerket disse som helt uunværlige i forhold til å overkomme hverdagens teknologiske utfrodringer. Jeg tror informasjon om mål og fokus - og ikke minst bevissthet om et mål og fokus - kan bidra til å øke trykket på den pedagogisk bruk. De fleste lærere vil nok få problemer om du ber dem definere begrepet digital kompetanse og digital dannelse. Det blir kanskje i så tilfelle begrenset hva den enkelte kan bidra med i en diskusjon hvor behovet for å innfri mål tuftet på begrepet står i fokus.

De fleste deltakerne så også på kompetanseheving som viktig for kunne innfri sitt oppdrag. Resultatet av møtet, ble en invitasjon til de to overnevnte og undertegnede, via en mail fra rektor dagen etter om å starte en IKT-seksjon. Forhåpentligvis får vi også kommunens bibliotekar - som er i skolens mediatek to ganger i uken - med på laget. Jeg tror at vi ved å organisere kompetansen i kollegiet bedre kan utnytte resursene i kollektivet, og at dette fellesskapet vil være inspirerende både for oss selv og etterhver at man på den måten bedre vil kunne ivareta behovet for kompetanseøkning hos alle i organisasjonen.

Utdanningsdirektoratet publiserte i dag en nyhetsmelding om studien SITES 2006 (Second Information Technology in Education Study). I undersøkelsen, som prøver å fange opp hvordan skoler legger tilrette for 21st century skills.Tre ulike pedagogiske orienteringer har blitt etablert ut fra analyser av rektorenes og
lærernes svar på ulike sett av spørsmål. De tre orienteringene er kalt tradisjonell
orientering, livslang læring, og connectedness.
:

  • Tradisjonell orientering – en orientering mot lærerstyrt, inviduelt arbeid med oppgaver, faglig kunnskap og prestasjoner målt med tradisjonelle midler (prøver, eksamener).
  • Orientering mot livslang læring – omhandler hvordan elevene blir aktivt mestrende i forhold til egen læring, hvordan de lærer seg høyere ordens ferdigheter slik som evner til å resonnere, argumentere og løse komplekse problemer.
  • Connectedness – omhandler hvordan lærerne søker ut av rammene som klasserom og skole setter, ved å søke deltakelse i ulike nettverk og aktiviteter, samt ved å hente faglig ekspertise inn i egen undervisning.

Studiens analyse viser at skoler som leder an i bruken av IKT:

• har en utviklet visjon for IKT-bruk preget av livslang læring-perspektivet
• arbeider for at ledelsen øker sin endringsledelseskompetanse
• prioriterer pedagogisk og teknisk støtte
• satser på å oppgradere den teknologiske infrastrukturen

Noe av det første vi foreløpig har tenkt å diskutere er om skolen skal ha en IKT-plan... Det kan jo være et fint sted å begynne i følge punkt 1 ovenfor. Noen som har erfaring med IKT-plan arbeid? Tips på gode planer mottas med takk!

C",)

4 kommentarer:

Guttorm Hveem sa...

Det ligg visst nokre ikt-planar på nettet, har snevra inn søket til berre gjelda *.kommune.no...
http://www.google.com/search?client=opera&rls=nn&q=inurl:kommune.no+ikt-plan&sourceid=opera&num=50&ie=utf-8&oe=utf-8

jeanette tranberg sa...

Har du mulighet til å lime den på: tinyurl.com ?

Anonym sa...

Vet at Skedsmo kommune har en slik plan for barnehage og grunnskole. Den ligger her: www.skedsmo.kommune.no/ikt. Vet ikke om den holder i forhold til Kunnskapsløftet? Kjenner ikke til noen slik plan for vgs, skulle så gjerne hatt det......

jeanette tranberg sa...

Takk - sjekker den ut. Er på jakt etter noen konkrete tips - fra skoler som har suksess med integrering spesielt kanskje, eller som er kjent for å ha en god plan som gjerne kan være et eksempel til etterfølgelse. MEN alle tips mottas med takk :)