søndag, september 07, 2008

The Genesis of the Flat World - Tom FriedmanTom Friedman - forfatter av boken: The World is Flat, snakker i denne videoen om de tre forhold som var utgangspunktet for at vi fikk horisontale demokratier fremfor de tradisjonelle vertikale hierarkier.

Flattener # 1: The fall of the Berlin wall - a political flattener. 11 nov -89. Verden var ikke lenger delt i to.

Flattener # 2: PC - Windows: personlig computer gjør at vanlige folk kan skape digitalt innhold: bilder, tekst etc.

Flattener # 3: Aug. 9 1995: Netscape goes public - og verden vil aldri bli den samme igjen. Vanlige forlk kan nå publisere innhold, og samarbeide overalt - gratis. Denne tredje, var en stille revolusjon.

Med disse tre fikk vi en platform for kollaborasjon. Verden ble flat.

Filmene: takk for tips fra Nellie på: Connecting online, der finner du også resten av serien med Friedman on the World is Flat - Israel 15 Vision.

Ingen kommentarer: