søndag, desember 07, 2008

Fasten your seatbelts - the change is coming!Philip Rosedale, skaperen av Second Life - kjent som Philip Linden, holder et foredrag på TED hvor han snakker litt om opprinnelsen og utviklingen til SL, samtidig som han drodler om fremtiden for virtuelle verdener. Budskapet er klart: Buckle up - future ahead!

Tips: Frivill

Reblog this post [with Zemanta]

Ingen kommentarer: