torsdag, juni 04, 2009

Digital kompetanse - veien dit ...

Vi får besøk av Utdanning i dag. De kommer for å høre hvordan det står til med den digitale kompetansen på skolen vår. Ikke så mye om det her og nå, men: I den forbindelse begynte jeg å tenke på hva jeg hadde gjort i år, og jeg oppsummerer kjapt - om ikke annet enn for meg selv, hvilke digitale verktøy jeg har brukt i år, som vikar.

Tidlig i høst fikk jeg noen hint om at jeg mest sannsynlig ville bli tilbudt et vikariat etter nyttår i samfunnsfag på 9. trinn. I den forbindelse tok jeg et lite nettkurs sammen med en gruppe lærere fra flere forskjellige land - på fritiden. Kurset går via Universitetet i Indiana (USA), og ble tatt med tanke på å bruke den virtuelle verdenen Quest Atlantis sammen med elevene på 9. trinn. Jeg måtte få tak i en partner fra Norge, siden et av kriteriene for å begynne på kurset var at vi var to fra samme land. Jeg fant Rolf Anders Moldeklev, og vi fikk etterhvert et samarbeid som strekte seg et stykke ut over QA - helt til Bergen faktiskt :). QA-planene ble, som noen allerede vet, stoppet av kommunes IT-avdeling. Stengte porter fremfor digital dannelse, demokrati og etikk ble enden på den digitale musevisa ...

Av andre programmer brukt - og som jeg kommer på i farta - i eller i forbindelse med undervisning i år kan nevnes:
 • Blogger.com (som du leser på nå :) - for blogging med elever i annen lærers klasse
 • Text2Mindmap i tekstproduksjon med enkeltelever
 • Google Earth - i samfunnsfag
 • Google docs - for presentasjon av tema, halvårsplaner, andre tekst dokumenter etc.
 • 4Shared - for lagring av copyrigh materiale (kan passordbelegge deling av filer)
 • MovieMaker - for elevproduksjon av bildefremvisning etter 10. klasseturen
 • Comapping - i RLE
 • Fronter - for mappevurdering
 • Diktafon - for muntlig prøve på enkeltelev med dysleksi, mp3 sendes faglærer for vurdering
 • Mobil (kamera) - for å ta bilde av andre læreres tavlenotater - til spes.ped. elever (kun tillatt for lærere å bruke mobil ...)
 • MSN Live - for fjernundervisning og leksehjelp etter skolen
 • Impress
 • Twitter - for samarbeid (mine ressurser) med kollegaer utenfor egen skolen
 • + mange av disse i eget arbeid og med elever, som f.eks. YouTube, Diigo - you name it ...
 • Second Life - til sist men ikke minst - for utvikling av digital kompetanse (virtuelle verdener / 3D ) og faglig utveksling sammen med lærere fra andre deler av verden. Har også startet en gruppe for Norske lærere i SL, som møtes 1 gang i uken inworld - d&b - i Second Life
Hva har du brukt i år - og hvordan?
c",)

2 kommentarer:

Bjørn Helge sa...

Dette året har vært et utforskings- og prøveår på mange vis. Jeg har vært innom mange verktøy - brukt i undervisning med vekslende hell.

Jeg er mest fornøyd med etherpad/googledocs, photostory, twitter, delicious/diigo.

Det jeg ser som det fremste forbedringspotensialet, er å planlegge bruken av IKT/andre verktøy slik at den blir hensiktsmessig. Først da blir mulighetene virkelig realisert.

jeanette tranberg sa...

Hei Bjørn Helge

Helt enig, det er alltid et potensial for å øke læringsutbytte. I dag hadde samfunnsfagklassen (9. trinn)en vellyket økt med presentasjon av land i Europa, og bruk av Impress, YouTube + div andre verktøy elevene brukte for å lage grafiske fremstillinger av data (tall og prosentfordeling av regigion, språk, folketall etc.)

Graf var et punkt, av flere, som ble presentert som et av flere mediealternativer i en rubrikkvurdering, hvor hvert punkt brukt ville gi poeng. De mest kreative elevene kastet seg over denne utfordringen med glede og lyst, og resultatet ble svært bra.

Gi dem muligheten, og de vil gripe den - ja realisere både den og sine iboende skapende evner.

Takk for kommentar, deling og tips. Gleder meg til å se nærmere på: http://etherpad.com
c",)