søndag, mars 18, 2007

Tankekart og digitale MindMaps

På forige post fikk jeg flere nyttige tips om pdf-konverter. Takk til alle som bidro der, og til alle i blogosfæren som hele tiden bidrar til en nyttig samling lenker.

En kollega har spurt om jeg kan bidra en økt med å lære elevene og bruke (digitalt) tankekart. Det gjelder å holde det enkelt slik at det kan fordøyes og slik at ikke teknologien blir et hinder, så det gjelder derfor å finne et kjekt verktøy. Den siste tiden har det dukket opp flere tips om dette i blogosfæren: www.mindmeister.com (som jeg ikke får registreringen til å virke på - død verifikasjonslenke), og http://bubbl.us/edit.php (som er morsom når det eksploderer :O) www.mindomo.com (joda ... skjønner bare ikke hvordan jeg skal få publisert slik at jeg har en url å referere til ...), og selv bruker jeg www.gliffy.com som jeg synes fungerer ganske godt spesielt etter at man kan integrere bilder etc., men ingen av dem treffer liksom helt eller har alt i ett. Så, hvis noen har kommentarer eller tips ... :O)

Det andre aspektet er å finne gode retningslinjer for utvikling av selve kartet. Ikke overraskende fant jeg Guttorm Hveem blant de i første søk. Så fant jeg denne filmen med tilhørende innhold:


For at hele hjernen skal stimuleres under notattaking og tankeorganiseringsteknikker anbefales det å ikke bare inkludere ord, nummer, kronologiske rekkefølger, sekvenser og linjer, men også farger, bilder, dimensjoner (nivåer), symboler og visuell rytme. Kort sakt: Tankekart!

Når man skal lage tankekart er nøkkelordene du velger å bruke viktige. Om du feks skal tar frem et tankekart laget for fem år siden, kan det hende det blir vanskelig hvis du ikke har laget kartet med gode nøkkelord eller fraser.

Gode nøkkelord eller fraser er ord som fremkaller bilder - ofte enten et sterkt verb eller substantiv. Altså et ord som er sterkt fremkallende eller har evnen til å forme bilder, og f.eks. ord som lett skaper assosiasjoner.

Tankekartlover:

 1. Start med et fargebilde i midten
 2. Bruk bilder gjennom hele prosessen
 3. Ord bør være i trykkbokstaver
 4. Ord på linjer, og hver linje bør ha en forbindelse til en annen linje
 5. Hvert ord en linje, hvor hvert ord har mange kroker for fri ideflyt og fleksibilitet
 6. Bruk farger for stimulere hukommelsen - behag øyet
 7. Ikke vær kritisk - la tankene løpe fritt

Avanserte tankekart:

 • Piler: kan brukes for å vise hvordan forskjellige deler i mønstre og strukturer henger sammen
 • Tegn: * (Asterikser), ! (Utropstegn) ? osv. kan brukes ved siden av ord for å vise sammenhenger, modifisere eller gi følelse av en dimensjon.
 • Geometriske figurer: kan brukes for å gruppere eller understreke natulige sammenhenger (f.eks. trekanter for å vise mulige løsninger i problemløsningssammenhenger). De kan også benyttes for å demonstrere hierarki eller grad av viktighet (f.eks. sirkel i midten, ovaler for nest viktigst, trekanter for ideer eller neste grad av viktighet osv. ). Her kan vi også velge å gjøre figurene tredimensjonale.
 • Kreative bilder: for å føde et tema (en mann brukte feks mønsteret av et molekyl i utførelsen av tankekartet når han arbeidet med et fysikk prosjekt om atomer).
 • Farge: Støtte for hukommelse og kreativitet - kan brukes på samme måte som piler (for å vise relasjoner og sammenhenger mellom forskjellige områder eller mønstre).

Tankekarttips for forelesninger og artikler:

Når tankekartet er ferdig laget, gjenstår det bare å bestemme hvilken rekkefølge informasjonen skal presenteres i (Kanskje kan tid, geografi eller naturlige mønstre hjelpe deg å velge kronologien (mine ord)).

Tankekarttips for notattaking:

Det er innholdet og ikke orden som er viktigst. Nøkkelordene og bilder er alt du trenger.

Tankekarttips for møtevirksomhet:

Sentrale temaer, med undertemaer presenteres i kartet og blir et visuelt bilde av komplekse interaktive tanker. Prosessen sjerper tankegangen, øker evnen til refleksjon og stimulerer til økt tankevirksomhet.

Fritt oversatt etter kilde: http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Mindmap/buzan2.htm

NB!

Skulle noen ha undervisningsopplegg (filmer etc. for motivasjon) eller annet nyttig materiale (tips, korreksjoner ...) å dele for suplering, så tas det imot med mange takker og bukker ...


3 kommentarer:

Frivill sa...

Hei, synes det var noe kjent med han med tankekarta ;o) Leita litt og fant ut at jeg har ei bok som heter «Et Hode Foran» som han har skrivi. Der beskriver han hele ideen. Fra 2002.
«Mental styrke er veien til fysisk styrke. Enkle og effektive medtoder for å styrke forbindelsen mellom kropp of sinn.»
Fra «Hilt & Hansteen» :o)

Guttorm Hveem sa...

Her trur eg nok at eg skal ha ein del relevant på lager. Eg skreiv som kanskje kjent masteroppgåve der eg kartla programvare og teori, samt prøvde ut eitt av programma.

Av ferdig materiale kan du jo kikka på: http://guttorm.hveem.no/media/go/
(Videopresentasjon på ein konferanse i nord-Noreg for rettleiaren min Lars Vavik.)

Samandrag frå masteroppgava: http://ans.hsh.no/Biblioteket/mastergradsoppgaver/IKT/2005/sammendrag/Hveem.htm

Masterpresentasjon med manus (Sjå i notata): http://guttorm.hveem.no/guttorm_hveem_master-presentasjon.ppt

Masteroppgåva som går litt meir i djupna finn du her: http://ans.hsh.no/Biblioteket/Mastergradsoppgaver/ikt/2005/pdf/hveem.pdf

Og så har eg nokre leksjonar på lur. Desse er knytt til eit spesifikt program, men her er det nok overføringsverdi til andre program:
http://guttorm.hveem.no/master/
http://guttorm.hveem.no/mm-kurs/

http://stud.hsh.no/lu/inf/master/04_05/IKT-1B/emnekart/ (Der var eg gjesteførelesar. Videoopptak finst...)

Elles finst det mykje tankekartsaker i bloggen min.

Når det gjeld bruk av tankekart versus omgrepskart (begrepskart/ concept maps) så er det ein stor forskjell. I omgrepskarta vert relasjonane mellom dei ulike nodane skrive/vist. Medan i tankekart må ein ha kontroll på desse i hovudet. Det vil seie at eit omgrepskart ofte kan vere meir forklarande og tydeleg enn eit tankekart. I omgrepskarta ser ein kva forfattaren/-ane har lagt i relasjonen. Av gratis verktøy kan jo t.d. Cmap (http://cmap.ihmc.us/) nemnast. Cmap kan og brukast i kollaborasjon, det er fleire serverar der ein kan dela kart.

Rekna med at du venta på svar her frå meg... Versegod, lukke til og ta gjerne kontakt for spørsmål! Ei av e-postadressene mine finn du nok (og finn du fleire er det fritt val, alle innkommande e-postar hamnar i same innboks til slutt.)

jeanette tranberg sa...

Se her ja c",)
Håpa på en lekasje fra deg Guttorm, men dette var jo overraskende generøst. Ikke bare drypp av kunnskap her nei, en hel foss! Tusen takk, dette skal jeg kose meg med fremover :O)