søndag, februar 10, 2008

Elevblogging


Slide'n over viser forskjellige sjangrer innen blogging. Noe av det jeg kanskje synes er mest vanskelig å formidle til andre er nytten og potensialet blogging har i læring. Og kanskje enda vanskeligere er det å sette fingeren på hva som vil få elever til å blogge bra. Selv har jeg to overordnede regler:
  • All bruk av IKT i læring bør være pedagogisk forankret (knyttet til læreplan).
  • Innholdet skal være: sant, bra eller nyttig, enten for deg selv eller andre.
Min erfaring er at oppgavetekstene og øvelse i refleksjon er avgjørende for å få til vellykket blogging (noe jeg stadig øver på). Å lage gode oppgavetekster, og å gi kommentarer som utfordrer elevene i kritisk refleksjon som motiverer til fordypning og skrivelyst er en kunst. En av mine veiledere på Allmennlærer'n ved HiVe, Tor Arne Wølner, var et talent og et forbilde i så måte. Boken Den femte grunnleggende ferdighet gir noen gode tips. Hans kommentarer utfordret alltid i form av at han stilte spørsmål som førte til undring og lyst til en videre utforsking, dypere bevissthet - videre fordypning. Dette krevde enten reflektiv monolog (i form av egenvurdering) eller reflektiv dialog ( i form av å kommentere andres innlegg, evaluere (blant annet kildekritikk), eller betrakte andres arbeid for så å loggføre f.eks.)

Å blogge er å være i kommunikasjon. Det å gi andre kommentarer ved å stille spørsmål, være kritisk og nysgjerrig er en utfordring for alle som er vant med induktive metoder (som f.eks. lukkede oppgaver flittig brukt i lærebøker). For å kunne reflektere godt, er kunnskap om kildekritikk et godt utgangspunkt. En tekst er ikke bare en tekst, den har et mål, den vil deg noe. Web 2.0 utfordrer den litterate både som konsumenter og produsenter. Nedenfor er et par artikler som kanskje kan hjelpe deg i forberedelser til blogging - med eller uten elever:

Begge de to sistnevnte artiklene ligger på Web 2.0 verktøyet: Scribd.com som forøvrig er en god erstatning for Google docs. Mer om denne senere ...

c",)

2 kommentarer:

Atle Roijen sa...

Hallo, Jeanette!
Jeg er innom av og til og er stadig imponert over hvor mye "snacsy" du finner fram til. Har kikket på Scribd, men er ikke helt enig med deg i at det er en god erstatning til docs fra Google. Jeg mener at det er et godt tillegg. Den kan andre ting i tillegg (opprette diskusjonsgrupper), men er ikke like velegnet til ås krive og publisere dokumenter mener nå jeg.

Hilsen
Atle

Ps. ellers har jeg invitert deg til en diskusjonsgruppe om læring på nettopp Scribd.

jeanette tranberg sa...

yack ... jeg burde nok skrevet: kan synes å være. Nettopp fordi jeg ikke har satt meg godt nok inn i det (derav: Mer om dette senere :). Min noe bastante entusiasme var egentlig over brukergrensesnittet og det burde jo selfølgelig vært bedre presisert. Jeg synes i første omgang den er mer oversiktlig enn Google docs. Og at de kan utfylle hverandre, det har jeg tro på.

Takk for invitasjonen til diskusjonsgruppen foresten. Det blir jo en fin måte å gjøre seg mer kjent med verktøyet på - i vinterferien :)