lørdag, april 19, 2008

Det komplekse aspektet
Det er ingen tvil om at vi med K-06's stadfestelse er heldige som har fått spikret digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Ola Erstad belyser K-06 og integreringen av digitale ferdigheter, og peker (i filmen) spesielt ut tre forsømte områder i læreplanen:
  1. Fraværet av progresjonstenkningen (hva skal man lære når?)
  2. Fraværet av det sammensatte aspektet (mest fokus på ferdighetsaspektet)
  3. Fraværet av helhetstenking mot hverdagskompetansen
Et unntak (jf. 2) løftes frem: norskfaget har tatt på alvor det Erstad kaller det komplekse aspektet ved digital kompetanse:
  • Det visuelle
  • Det kreative
  • Det produktive
Slik det er nå, så skaffer de unge seg denne kompetansen utenfor skolen. I skolen er det fremdeles den skolske kunnskap med skriftkulturen som dominierer. På samme tid forholder de digitale infødte seg til visuelle koder og uvikler kompetanser de eldre ikke har. Vi skriker om at vi ønsker respekten tilbake - er unnlatelsesstrategier måten å få det på? Neppe.

Et utgangspunkt for IKT-seksjonens (en hvilken som helst) planarbeid med med fokus på integrering av digital kompetanse, for å øke læringsutbytte og for å utnytte potensialet i tilpasset opplæring kan kanskje derfor være å kompensere for de :
  • mangler som finnes i selve læreplanen - med spesielt fokus på elever - jf. punkt 1,2,3
  • mangelen for kunnskap om det digitale aspektet i læreplanen - hos ledende lærende - jf. det komplekse aspektet
Den grønne Klatten av en lærer i illustrasjonen over er en lærer som er elsket av sine elever, båret på gullstol av foreldre, beundret av yngre kolleger og som bærer stor respekt av sine jevnaldrene og eldre kolleger. Denne læreren er selve nøkkelen til en vellykket integrering av digital kompetanse. Ledere og politikere må tilrettelegge for at mål kan nåes. Slik det er i dag er det mange hindere som problematiserer en praktisk gjennomførelse, hindere som rettmessig er der for å beskytte individet (personvern i forhold til bilder etc.). Klatten bevisstgjøres slik at han evner å tolke planen og dens intesjoner mot en digital dannelse, og han trenger øvelse for å tenke i retningen komplekse aspekter - slikt kommer ikke dalende av seg selv, det må stimuleres til det. Et spørsmål jeg har stilt meg er om vi kan tenke i alternative baner og kanskje kan gå bakveien om miljøarbeideren ... årboken, digitale veggaviser (Blogg) omkring skolens aktiviteter osv...

Det store spørsmålet er hvordan? Jeg fikk noen gode tips om progresjon tidligere fra lesere av bloggen. Hvordan mener du Klatten best - i realitetens hverdag med tidsklemma om halsen - kan opplyses? Er det noe der ute som har gjennomført vellykkede (gjerne alternative) opplegg i forhold til kollegiet, eller som har noen gode ideer eller ønsker i forhold til hvordan digital kompetanse kan integreres i kollegiet opp mot det komplekse aspektet , noe som vil oppleves som positivt og spennende (i motsetning til hva som synes å være dagens oppfatning c",)?

8 kommentarer:

Marita sa...

Erfaringer fra egen skole er at de kursdagene som ofte fungerer best, er når lærere ved egen skole viser gode eksempler på IKT-bruk. Da blir det praksisnært, det er lett å spørre om hjelp og råd, og terskelen for å prøve noe nytt, blir lavere. Ellers tror jeg at tid er en avgjørende faktor, uansett hvor oppbrukt det enn er. Tenk hvis alle lærere kunne vært på to ukers sammenhengende datakurs uten å tenke på 18 undervisningstimer som skal forberedes i tillegg!!! Nå har ikke jeg akkurat ørten års erfaring på baken, men kanskje det kunne vært behov for en slags "vårrengjøring", hva er det egentlig vi gjør, hva bruker vi pcen en til, kan vi gjøre noen ting enklere, kan vi kaste noe gammelt, osv. Jeg tipper det er en del ueffektivitet og dobbeltarbeid ute og går, og som gjør at for noen blir PCen mer en pest og en plage enn et helt genialt fantastisk verktøy!

jeanette tranberg sa...

Hm ... jeg liker ideen din: Digital vårrengjøring!

Anonym sa...

linken fungerer ikke..... (les:Ola Erstad belyser K-06 og integreringen av digitale ferdigheter)

jeanette tranberg sa...

Takk for varsel Håkon, den er verdt en titt. Da skulle den virke :)

Unknown sa...

Jeg har planer om å invitere kollegaene mine til en frivillig samtale om digital kompetanse og bruk av digitale læremidler i undervisningen. Blir spennende å se hvem som dukker opp. Kanskje det er en begynnelse?

jeanette tranberg sa...

Ja, det er nok en del som ikke er bevisst hva som ligger i begrepet. Det vil sikkert være en god start. Blir spennende å høre hvor mange som kommer ja c",)

Liv Marie Schou sa...

En digital vårrengjøring som også varer utover høsten tror jeg må til. Det må også til en holdningsendring, jeg for min del er veldig lei av å høre på alle kommentarene om dette (les: det digitale) egentlig er nødvendig, på spørsmål om elevene egentlig lærer noe mer av dette (les: det digitale)og om når vi (les: lærerne) egentlig skal lære oss alt dette. Hvordan skal vi (les: jeg og alle dere digitale) få snudd denne inngrodde holdningen? Jeg mener ikke å være sur på noen, men jeg er så lei av alltid å være på hugget........

jeanette tranberg sa...

Forsett å skriv og praktiser du :) Det er beste virkemiddel:

http://livmarieschou.blogspot.com/search?q=msn