torsdag, juli 10, 2008

The Horizon Project


Find more videos like this on Horizon Project 2008


Samtidig med min etabling på Lively(se forrige post), var jeg på en liten online workshop med Julie Lindsay og Cool Cat Teacher - Vicky Davis - via . Selve workshoppen var en introduksjon i bruk av Web 2.0 til lærere som ikke er kjent med disse verktøy og deres potensial. Vi var omtrent 12 deltakere i rommet, noe som gjør det hele ganske personlig og hyggelig (persononlig var jeg mest opptatt av Lively underveis, siden jeg kjenner de verktøy som ble presentert. Det ble ofte referert til deres Horizon Project 2008, som filmen over presenterer biter av. Utbyttet for min del var å stifte nærmere bekjentskap med de som var tilstede.

Terry Freedman - forfatter og ihuga ikt-lærer - ble invitert for å snakke om sin rolle i det overnenvte prosjektet, som gikk ut på å vurdere prosess og produkter. Vurderingskriteriene er kanskje interresante fordere som jobber med digitelling (mitt eget lille flexie ord for digitale fortellinger :). Terry pekte til gode eksempler på Web 2.0 prosjekter og bruk avIKT i undervisningen, samt gratis nettboken Coming of Age.

Enjoy the links - and thanks to Vicky for the invitation on twitter c",)Zemanta Pixie

Ingen kommentarer: