søndag, august 31, 2008

Gutter, jenter og IKT i skolen


Notater fra ITU's Gutter, jenter og IKT:

Sentrale temaer for OECD-prosjektet New Millenium Learners
  • Hvordan skal man sikre seg at alle både jenter og gutter tilegner seg tilstrekkelig digital kompetanse?
  • Hvordan bidrar IKT til et hevet kompetansenivå i fagene?

Tendens: Gutter henger etter når det gjelder skolearbeid
Funn: Jenter og gutter har ulikt bruksmønster og tidsbruk, men engasjementet er ganske likt. Jenter er sosiale på nett, skriver dagbok i større grad, og jobber mer med data i skolearbeid, mens gutter spiller mer, og er flinkere teknisk. Dataspill betegnes som et guttedomene, av både jenter og gutter.

  • Skolen og læreres utfordring går på å ikke bevisst la guttene dominere IKT-diskursene i undervisningen, og være oppmerksom på jenters digitale kompetanse.
For å lykkes må:
  • skolen og lærere må ha kunnskap om jenters og gutters ulike interesser og ferdigheter i IKT
  • elevenes ulike kompetanse bli synlig og inkluderes i faglig arbeid
  • skolen ta høyde for at IKT i seg selv er en viktig indentitetsmarkør for kjønnene
Oppsummeringen / løsningen (?):
  • Gutter og jenter har ulike bruksmønstere og holdninger til IKT
  • Viktig å synliggjøre den varierte IKT kompetansen hos begge kjønn
  • Skolen og lærerne har en nøkkelrolle for å få begge kjønn engasjerte i IKT og læring

Ingen kommentarer: