søndag, august 31, 2008

Leie av PC i VG 1 - Nøtterøy vgs


Nøtterøy vgs har sendt ut leieavtale. Her er det nytt å formidle: I leieavtalen, presiseres det i avtalens punkt:
4.1: Varighet og opphør: (...) eleven vil kunne bholde pc-en ved at det administrativt blir reigistrert av skolen,og eelven følger opp de øknomiske forpliktelser i henhold til denne avtale.

4.3: Tilbakelevering: (...) Elever vil ved avsluttet skolegang etter tre år beholde pc'en som sin eiendom eter Utdanningsdepartementets regler (se punkt 5.1 - Betaling)

5.1: Betalingsbetingelser: Leiekostnader for datautstyret er NOK 160. pr- mnd. i 12 mnd fra 1 sept. 2008. I henhold til brev fra Utdanningdepartementet er det gitt anledning for skolene å ta en årlig betaling på kr. 800, - for elever som har gratis læremidler. (...)
Det er godt nytt at skolen(e) i punkt 4.3 holder seg til lovverket (se forrige innlegg om saken), men det er fremdeles et sprik mellom punkt 4.1, 5,1 og lovverket - for elever som i år starter på VG! Er det bare jeg som reagerer på at skolen urettmessig krever flere hundrelapper - 1600 - av elever og foresatte, som de i henhold til loven og egen avtale ikke har adgang til?

Hallo! Anybody awake out there? Er det noen som vet noe om dette, eller kan belyse om dette tema, så speek up please!

Ingen kommentarer: