lørdag, februar 27, 2010

Treng ein ein lærer for å lære noko? Kommentar til Margretas på Skulebloggen: Treng ein ein lærar for å lære noko?

Nei!
Utdannelse handler om dannelse. Å lære - i følge Downes - er å være i kommunikasjon (konversasjon) gjennom praksis og refleksjon. Vi trenger ikke lærere for å kunne kommunisere, men vi trenger lærere for å legge til rette for et godt læringsmiljø slik at vi kan danne.  Det var det Liv Marie gjorde denne uka. Hun brukte facebook på MAKVIS - på pedagogisk vis!  Hun influerte læringsrommet og formet nettverket, fremfor å kontrollere læringsrommet. Hun bidro godt til dannelse.

Samfunnet består av en kontekst som er stadig utvikling. Det er denne konteksten vi danner elevene for. George Siemens læringssyn - Connectivism - tar hensyn til teknologiens påvirkning på miljøet - vår kontekst og vår måte å interagere med hverandre på gjennom teknologiske artefakter. Flere lærere/ledere kan ha nytte av å sette seg inn i Connectivismen og Siemens tenkning omkring hvordan mennesker lærer med teknologi - hvordan den påvirker språket og samhandling i kulturen vår. Og, hvordan teknologien forandrer lærerens rolle:

David Warlick sier ofte:
Technology will never replace a good teacher, but teachers who does not use technology will be replaced by teachers who does.

Det får han nok rett i, noe annet vil være fryktelig dårlig samfunnsøkonomi. På samme måte som at det er dårlig samfunnsøkonomi å ikke stille strengere krav til (derfor er filmen over bra, den stiller krav i henhold til kontekst!) samt investere nok tid og ressurser på innføring av digital kompetanse blant faglige dyktige lærere, slik at ikke disse faller ned i den kulturelle kløften som oppstår mellom de som tar i bruk ny teknologi og dem som ikke tar den i bruk.

Jeg anbefaler denne interresante artikkelen av Siemens som belyser lærerens rolle i sosiale og teknologiske nettverk.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig godt og klart, og interessant Jeanett. Eg er heilt einig i det du skriv om læraren som tilretteleggar, samtidig som eg likte svært godt analogien til Will Richardson til lærling/meister i læring. Eg driv og prøver å setja meg skikkeleg godt inn i connectivism for tida, og blei litt beroliga av at det ser ut som om eg har oppfatta det nokolunde slik du legg det fram her. Trur du ein kan seia at connectivism bygger på eit sosialkonstruktivistisk syn på læring, men går vidare, og tek inn dagens teknologi og det den gjer med læringa?

jeanette tranberg sa...

Takk for inspirerende blogpost Margreta!

Ja! Det er nettopp slik du beskriver det som jeg oppfatter den gjennom Siemens refleksjoner så langt. Det er utrolig spennende å følge connectivismens utvikling. Anbefaler (de som har tid) å følge med på hans online-kurs CCK09 (som var det siste i høst), og følge diskusjonene der. Jeg var selv en lurker på CCK08, og fikk ta del i mange nyttige diskusjoner både med andre lærere fra alle verdens hjørner og Siemens og Downes selv.

Det i seg selv er jo fantastisk. Tenk at vi snakker med vår tids Piaget og Vygoski, på en vanlig vakker onsdag, gjennom alle teknologiens spennende muligheter. Heng dere på gsiemens på twitter om dere ikke allerede gjør det. Han kan plutselig twittre en invitasjon til å teste et verktøy eller bli med å reflektere omkring noe. Da er det gøy å slenge seg med, til og med bare som en lurker, han tiltrekker seg utrolig mange kreative hoder som det er svært lærerikt og spennende å observere eller å snakke med.

June sa...

Bra innlegg, Jeanette. Jeg var så heldig å høre Siemens i Oslo i november. Tankene hans er spennende og interessante.
Forøvrig har jeg skrevet en kommentar til emnet her:
http://junebre.blogspot.com/2010/02/lreren-en-hellig-ku.html