onsdag, oktober 10, 2007

Ung 3.0 - avsparkWilly Aagree fra Høgskolen i Vestfold lader opp i mottakelsen.
Det er stor forventning, mange deltakere og høyt tempo før avspark!

Lysbilder fra Willy Aagre's foredrag Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen:

2: Den allmennkutlurelle orientering:

 • tilegnelse av en form for etablert viten om og erfaring fra kulturen som er formidlet fra en voksen til en ung
 • hovedarenaer for denne tilegnelsen er skolen, biblioteken de frivillige orgnasasjonene og familiene
 • gjennom denne oreinteringen skapees også en norma blant de unge selv om hva slags former for viten og erfaring som er viktigere enn andre former for viten og erfaring
 • denne formen for viten og erfaring blir anerkjent og aktivt omskapt av noen unge, mer passivt akseptert av andre, mens den kan bli aktivt avvist av en tredje gruppe unge (de kjenner seg ikke trygge)

3: Den ungdomskulturelle orientering:

 • en form for meningsskaping fra ung tl ung, hvor voksne ikke innlemmes
 • en meningsskaping hvor poulære medier bidrar til å sette dagsorden for hva som er viktigere eller "riktitigere" enn noe annet
 • en meningsskaping som er grunnleggende sosial i sin karakter og som utformes lokalt
 • en form for meningsdanning som endres kontinuerlig og hvor innholdet i den har en glytende og foranderlig karakter

4: Felles for begge orienteringer:

 • uttrykkformene innenfor de kulturelle orienteringene og den eventuelle balansen eller ubalansen mellom dem, endres over tid
Den refleksive tilnærming:
 • Skolen ser det som sitt ansvar å forstå de lokale ungdomskultujrene og den meidebruk som hører til med sikte på å forståkunnskapmulightene som ligger i dette
 • skolen og bibliotekeet arbeider faglig for å finne spennende møtepunkter mellom ungsdomskuturen og det aallmenne kunnskapsløftet
 • lærene og bibliotekarene erkjenner at de også lærer mer om de unges samtidig, og motsetningene i den. dermed skapes bedre forutstninger for å forstå koploingsmuligheter mellom den teablerte kunnskapen og de samtidige uttrykksformer

Ingen kommentarer: