tirsdag, mars 13, 2007

Kreativ forhandlingsteknikk!

Se hvor kreative disse lærer'ne er i bruken av, og i integreringen av, IKT i undervisning ... om enn i en litt annen sammenheng. Lønnsoppgjøret står på trappene ... Say no more c",)

Ingen kommentarer: