tirsdag, juni 27, 2006

Konstruktivisme vs Konektivisme

Behaviorismen og konstruktivismen ble utviklet i tider hvor teknologien ikke var en del av vår hverdag. Georg Siemens utvikler en læringsteori hvor læring blir satt i teknologiens lys. Teorien har mange likhetstrekk med et sosiokulturelt læringssyn. Læring og undervisning er i følge konnektivisme ikke hierarkisk eller didaktisk, men en symbiotisk aktivitet i et økosystem bestående av personer, nettverk og organisasjoner. Og at læring er en varig emosjonell, kognitiv og fysiologisk tilstand som er et resultat av erfaring og interaksjon med innhold eller mennesker (som for eksempel grunnleggende ferdigheter). Til forskjell fra sosiokulturelle teorier vektlegger han at kunnskap oppstår og lagres, ikke bare i individet, men også i artefakter - som for eksempel i databaser. Han mener sosialkonstruktivismen og konstruktivismen blir mangelfull fordi den legger for mye vekt på individet, eller for lite vekt på teknologiske artefakter. Han legger spesielt vekt på økologien i det kommuniserende nettverk og legger fokus på pedagogens rolle som stimulator og vedlikeholder av læringsmiljøet. (http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm Lesedato: 23.02.06)

Fra min studentoppgave: uCompose og valg av mappeverktøy

21 juni skriver han:

In the end, much of our learning is a connection-forming process (the conduit, not content, is what is king) where we add new elements that augment our capacity to know more. We rely on Google, libraries, friends, social bookmarks/tags, etc. to serve as our personal learning network (we store the knowledge external to ourselves). When we need something, we go to our network (know-where is more important than know-how or know-what)...or we expand our network. In the end, the constant act of connecting in order to stay current is a much more reflective model of learning than constructivism.

Connectivism Blog

Dette sitat beskriver også denne bloggen/sitet's funksjon. Målet er:

  • Å utvide mitt personlige nettverk for IKT i læring
  • Øke og vedlikeholde kunnskap
  • Lagre og dele kunnskap

Ønsker du bidra med innspill kan du legge igjen kommentar eller poste meg på jeatr@online.no

Har du gode ideer eller erfaringer - til eller fra undervisning - kan du gå til http://ikt-diginalet.wetpaint.com å bidra med innhold på wiki-sidene der.Blogged with Flock

lørdag, juni 24, 2006

Firefox - fjerner reklamen i skolen

Addons :: Mozilla Add-ons :: Add Features to Mozilla Software

Jeg la inn en post på wikisiden om Wetpaint, en wiki jeg fant og likte. En av mine veiledere stilte spørsmålet: Er den reklamefri? Ja tror det, sa jeg, og trodde det da... men det var den desverre ikke ved nærmere ettersyn. I går kveld var jeg hos en tidligere studiekamerat - Jarl B. Bjørklund - og han visste råd. Browseren Firefox har en extention som heter Adblock. Genialt tenkte jeg - reklame problemet i skolen er løst (er alltid optimist :O).

Øverst finner du lenke til siden hvor du kan laste ned programmet. Du kan også - når du har en side oppe i Firefox - gå til Tools > Extentions > Get moore (nederst til høyre - lenke), og du vil finne siden for nedlasting av det lille programmet som gjør en stor jobb.

Jarl viste meg også hvordan jeg bruker den effektivt.

Når du kommer til en side med reklame høyreklikker du og trykker ad block


så trykker du på annonsen og du vil få opp en url'en til den som reklamerer. Hvis du skal fjerne alle reklamer på hver siden får du litt av en jobb, så det enkle er derfor å fjerne alt i url'en bakenfor .com'et, slik:


i mitt tilfelle så fjernet det all reklamen på hele wikisiten min. Genialt - ikke sant :O) Takk til Jarl!


Blogged with Flock

torsdag, juni 22, 2006

Moodle 1.6 - med blogg

Moodle - A Free, Open Source Course Management System for Online Learning

Blogs - MoodleDocs

Den nyeste versjonen til Moodle - Moodle 1.6 har blogg integrert som også støtter podcasting - rss med andre ord. Moodle er verdens ledende open source CMS (Course Management System).

Sokrates, Vygotsky, Dewey - alle var opptatt av aktivitet som grunnlag for læring. Moodle prøver å gi lærere verktøyet de trenger for å la elevene konstruere og kommunisere kunnskap gjennom aktivitet - dette er Moodle-filosofien.

moodle.org/stats viser antallet brukere av moodle (773 000 lærere - i dag)

The Savvy Technologist har mer informasjon om det nye på Moodle, og i tillegg også en lenke til en podcast med Martin Dougiamas - den Australske skaperen av Moodle. I podcasten forteller han litt av Moodles og open source's opprinnelse.

Blogged with Flock

Korrekturavdelingen.no

Korrekturavdelingen.no - Rettskrivning, tegnsetting, Word-tips et nettsted for alle som ønsker å skrive rektig :O) Nettstedet ble jeg tipset om på: http://fosseng.info/ - bloggeren Hans Petter Fosseng tipser om litt av hvert fra nett-, samfunn- og kommunikasjonsinformasjon. Her vil jeg hente jeg aktuelt stoff som er relatert til IKT i skolen.

Blogged with Flock

onsdag, juni 21, 2006

Wiki - wow

Wetpaint

er den mest funksjonelle wiki jeg har sett til nå. Jeg har oppretta en nettsted for Diginalet, og funnet mange fordeler: Den har bedre navigasjon - mye bedre synes jeg - enn feks wikispaces

Wetpaint har flere forskjellige ... Les mer ...


Blogged with Flock

tirsdag, juni 20, 2006

Om feeds ...

BBC - The Feed Factory - Home

Her kan du lese en lettfattelig forklaring på hva feeds er. Dette er også en test med funksjonen Blog this i ny nettleser ...


Blogged with Flock

søndag, juni 18, 2006

jumpcut - nytt verktøy for digitellere

Nå kan vi lage digitale fortellinger online - med jumpcut. Med dette verktøyet kan du også hente dine Flickr-bilder og redigere dem til film. For å registrere seg på jumpcut må man være 13 år ... Les mer ...

Lagret under Digitelling - Web 2'ls

fredag, juni 16, 2006

Byggesteiner

I menyen har jeg skiftet navnet Digitales, til Digitelling. Jeg prøver å finne navn på sidene som har en god internasjonal fonetikk. I kunnskapsfeltet digital kompetanse er det mange engelske ord - av mangel på norske. De fleste av disse blir nok - som et resultat av en utvidet kultur - våre nye lånord. Navn er ... (Les mer ...)

torsdag, juni 15, 2006

Diginalet - det digitale penalet


Hei og velkommen til Diginalet - Det digitale penalet - et nettsted for IKT i læring. Nettstedet vil være lagringsplass for for ressurser knyttet til bruk av IKT i læring - et digitalt penal. Noe av innholdet er tatt med fra mine digitale mapper fra studenttiden ved Høgskolen i Vestfold, hvor jeg siste år på allmennlærerlinjen har fordypet meg i - ja nettopp: IKT i læring.

I studiet brukte vi websider laget med html-verktøyene FrontPage eller Dreamweaver som lagringsplass for dokumentasjon av prosesser og produkter. Weblogg var selfølgelig også et publiseringsverktøy, sammen med wiki og flere andre nettbaserte open source produkter. Dette arbeidet blir slettet etter endt studietid, og siden mye av min kunnskap er lagret der, ønsket jeg å ta med meg noe av dette arbeidet videre når jeg skal ut i å praktisere.

På de forskjellige sidene vil jeg legge inn lenker som har vært til nytte underveis i studiet, og lenker jeg i fremtiden kommer over selv, eller blir tipset om fra andre lesere av bloggene.
Jeg har ikke satt noe mål for hvor ofte jeg kommer til å oppdatere bloggen, men håper å kunne være aktiv kontunierlig. Mye av innholdet som blir presentert her, henter jeg fra min amerikanske blogosfære (se menyen på denne side). Her finnes mye bra, og det beste herfra vil jeg prøve å formidle videre her - på norsk.

Et mål med nettstedet er nemlig å bli en del av en norsk blogosfære - et felleskap - hvor jeg sammen med forhåpentligvis medstudenter og andre i utdanningssektoren kan utvikle min kompetanse i IKT i læring. Jeg vet det er en stor utfordring og at det vanligvis tar lang tid, men jeg har egentlig ingenting å tape. Nettsamarbeid er en vinn vinn situasjon, og hvis tiden er det det skal koste så har jeg altså foreløpig nok av den - så lenge det varer ...

I forbindelse med forberedelser til muntlig eksamen i IKT i læring 2 har jeg prøvd meg på en analyse av nettstedet. Her er et utdrag:


Den tredje emotive funksjon: kan være følelser jeg fremkaller hos deg som absolutt ikke var min intensjon, som jeg ikke var klar over eller så at ville komme.
Kilde: Thorlacius

Skulle du oppleve noe slikt (både på godt og vondt) så vennligst legg igjen en kommentar :O)
Les mer ...