onsdag, oktober 15, 2008

Tanker - som velter

Kommer endring innenfra eller blir det som Calyton Christensen sier i sin nye bok, "Disrupting class", at de teknologiske endringene kommer utenfra og velter skolesystemet slik vi kjenner det. Slik teknologi har revolusjonert musikk og fotografibransjen?
Dette er et av spørsmålene June Breivik - prosjektleder for Digital skole i Hordaland fylkeskommune - stiller på bloggen sin hvor hun deler sine personlige Tanker omkring i IKT i læring. June har solid ledererfaring fra grunnskolen, og jeg ser ikke bort fra at det blir mye spennende lesing fremover. Hun kaster seg nemlig uredd ut i fronten. Du finner henne i Second Life, og nå sist som blogger. June stiller flere spørsmål enn hun gir svar. Det er vel slike veltere vil vi ha - eller hva?
Go girl!