tirsdag, oktober 26, 2010

Lydstatus!
Med Lydstatus kan du sende en telefonmelding til din facebook-konto. Hvordan kan man utnytte dette i undervisningssammenheng? Det hadde vært fint om man kunne legge til et bilde i meldingen også ... c",)

fredag, oktober 22, 2010

Hvordan organisere fagtilbudet til elevene?
Oppdatert 23.10.10 - 08:42

Vi har allerede begynt å tenke på hvordan vi skal legge opp timeplan og fagvalg for studiespesialiserende Vg1 og Vg2 for neste skoleår, og håper i den forbindelse på litt innputt
fra dere andre der ute.

Vi ønsker selvfølgelig en modell for fagvalg som ivaretar elevenes frihet til å velge, samtidig som vi ønsker å få en ro over valgene de har gjort. Vi har mange elever som bytter underveis, noen opp
til flere ganger, og dette er svært ressurskrevende (på tross av god info i forkant). Vi ønsker derfor å hjelpe elevene til å ta mer bevisste valg, kanskje bli litt strengere når det gjelder bytte, og vi ønsker å finne en god måte å organisere valget på, som til sammen gir et godt valg for elever, og et godt utgangspunkt for legging av timeplan. 

Vi ønsker og trenger gode eksempler/erfaringer fra dere!

I fjor valgte elevene våre for ett år av gangen, og fra blokker som var lagt på forhånd. Blokkene er lagt i forhold til bindinger mot lærerressurser. Er det noen av dere som lar elevene velge helt fritt fra tilbudet først, for så å legge fagene i blokk? Hva fungerer best, hvor og når? Når egner den ene metoden seg, og når egner den andre metoden seg?
Hvor legger dere grensen for antall elever, for å kjøre et fag?
Hva slags bytter tillater dere, tidsfrister etc.? 

Kan du svare på noe av dette, så "please do"! :)

Litt om oss ...