lørdag, april 19, 2008

Det komplekse aspektet
Det er ingen tvil om at vi med K-06's stadfestelse er heldige som har fått spikret digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Ola Erstad belyser K-06 og integreringen av digitale ferdigheter, og peker (i filmen) spesielt ut tre forsømte områder i læreplanen:
  1. Fraværet av progresjonstenkningen (hva skal man lære når?)
  2. Fraværet av det sammensatte aspektet (mest fokus på ferdighetsaspektet)
  3. Fraværet av helhetstenking mot hverdagskompetansen
Et unntak (jf. 2) løftes frem: norskfaget har tatt på alvor det Erstad kaller det komplekse aspektet ved digital kompetanse:
  • Det visuelle
  • Det kreative
  • Det produktive
Slik det er nå, så skaffer de unge seg denne kompetansen utenfor skolen. I skolen er det fremdeles den skolske kunnskap med skriftkulturen som dominierer. På samme tid forholder de digitale infødte seg til visuelle koder og uvikler kompetanser de eldre ikke har. Vi skriker om at vi ønsker respekten tilbake - er unnlatelsesstrategier måten å få det på? Neppe.

Et utgangspunkt for IKT-seksjonens (en hvilken som helst) planarbeid med med fokus på integrering av digital kompetanse, for å øke læringsutbytte og for å utnytte potensialet i tilpasset opplæring kan kanskje derfor være å kompensere for de :
  • mangler som finnes i selve læreplanen - med spesielt fokus på elever - jf. punkt 1,2,3
  • mangelen for kunnskap om det digitale aspektet i læreplanen - hos ledende lærende - jf. det komplekse aspektet
Den grønne Klatten av en lærer i illustrasjonen over er en lærer som er elsket av sine elever, båret på gullstol av foreldre, beundret av yngre kolleger og som bærer stor respekt av sine jevnaldrene og eldre kolleger. Denne læreren er selve nøkkelen til en vellykket integrering av digital kompetanse. Ledere og politikere må tilrettelegge for at mål kan nåes. Slik det er i dag er det mange hindere som problematiserer en praktisk gjennomførelse, hindere som rettmessig er der for å beskytte individet (personvern i forhold til bilder etc.). Klatten bevisstgjøres slik at han evner å tolke planen og dens intesjoner mot en digital dannelse, og han trenger øvelse for å tenke i retningen komplekse aspekter - slikt kommer ikke dalende av seg selv, det må stimuleres til det. Et spørsmål jeg har stilt meg er om vi kan tenke i alternative baner og kanskje kan gå bakveien om miljøarbeideren ... årboken, digitale veggaviser (Blogg) omkring skolens aktiviteter osv...

Det store spørsmålet er hvordan? Jeg fikk noen gode tips om progresjon tidligere fra lesere av bloggen. Hvordan mener du Klatten best - i realitetens hverdag med tidsklemma om halsen - kan opplyses? Er det noe der ute som har gjennomført vellykkede (gjerne alternative) opplegg i forhold til kollegiet, eller som har noen gode ideer eller ønsker i forhold til hvordan digital kompetanse kan integreres i kollegiet opp mot det komplekse aspektet , noe som vil oppleves som positivt og spennende (i motsetning til hva som synes å være dagens oppfatning c",)?