onsdag, oktober 08, 2008

Kveldens Elluminate - Grupper vs Nettverk

Kveldens Elluminate session med CCK08 (på tross av at jeg var fraværende til tider) generte disse stikkord:

Group vs Networks:

Gruppe kjennetegnes av likhet:
 • lik visjon

 • like verktøy

 • lik organisasjon

 • groups collaborate - samarbeider


Nettverk kjennetegnes av ulikheter:

 • ulike visjoner (individorienterte)

 • ulike verktøy

 • ulike organisasjoner

 • groups cooperate - samvirker


Les også:

Seven Habits of Highly Connected People

 1. Be reactive

 2. Go with the flow

 3. Connections comes first

 4. Share

 5. RTFM (learn for yourself, before seeking instruction from others)

 6. Cooperate

 7. Be yourself
Opptatering 09.10.08, 22:43

(Stephen's) writings, I have identified four dimensions of difference between the two:
1. groups emphasize sameness, networks emphasize diversity
2. groups emphasize order and control, networks emphasize autonomy
3. groups emphasize borders and membership, networks emphasize openness
4. groups emphasize additive, cumulative knowledge, networks emphasize emergent knowledge.

Fra The Daily CCK08