lørdag, mars 21, 2009

Fronter: Kommentere hverandres oppgaver

Denne uken skulle elevene levere inn en gruppeoppgave, hvor de skulle kommentere hverandres oppgaver. Gruppeoppgaven ble levert under Innlevering (fordi man der kan levere som gruppe), hvor det finnes verktøy for å kunne tilpasse tilgangen. Så viser det seg at denne funksjonen kan ikke brukes likevel, og det vises selvfølgelig ikke før elevene skal bruke den ... I mappen Innlevering, kan kun eleven selv (og kanskje foreldre for dem som bruker foreldreinnlogging?) få tilgang.

Når jeg så da må flytte innleveringene til en vanlig mappe, finnes selvfølgelig ikke denne i Innlevering. Funksjonen Innlevering, har altså et stort antall verktøy for tilpasninger som ikke kan gjøres, men ingen verktøy for funksjoner jeg nå trenger. Jeg må laste ned alle oppgaver, og legge disse inn en for en manuelt, og det uten at funksjonen gruppeinnlevering finnes ... selvfølgelig.

Spørsmål:
Hvorfor har Fronter en innleveringsmappe med gruppefunksjon, hvor grupper ikke kan lese?
Hvorfor har Fronter en mappefunksjon hvor grupper kan lese, men ikke levere som gruppe?

I HATE FRONTER!

Regjeringen vurderer å kutte eksamen

En av mine kolleger hadde vanskelig for ta ordene i sin min munn, men med et smil iblandet noen grøss, fikk han hostet opp at regjeringen vurderer å ta i bruk mappevurdering.
c",)