torsdag, oktober 15, 2009

Personvernskolen!

En kjekk side for deg - lærer, forelder eller elev - som trenger å vite mer om personvern i skolen:

Personvernskolen er et nettsted for deg som ønsker hjelp til fortolkning av personopplysningsloven- og forskriften. Her finner du forklaringer til paragrafene i loven, samt spørsmål og svar relatert til behandling av personopplysninger.

Enten du vil vite hvordan du kan benytte rettighetene som personvernet gir deg, eller du vil vite hvordan du skal behandle personopplysninger på lovlig vis, vil Personvernskolen være et godt hjelpemiddel.

Skulle du ikke finne svar i forklaringene til loven, eller du er usikker på om og hvordan loven gjelder i et konkret tilfelle, kan du sende inn spørsmål til Personvernskolens ekspertpanel. Spørsmålet ditt, og svaret du får, vil bli publisert på nettstedet slik at andre også kan få nytte av det.