mandag, mars 23, 2009

Prisen for videreutdanning?

\Videreutdanning\

Det hersker en del forvirring omkring strategi for videreutdanning for min del. Hvordan er ordningene lagt opp for oss lærere? Staten slår "gnist", og pøser ut penger til videreutdanning for å styrke læreres kompetanse. I første omgang høres det så fint ut. I andre omgang, later det til at midlene, som fordeles 40-40-20 (stat-kommune-søker), må tas fra andre potter som bøker o.l.

Hvem er det egentlig som skal betale de 40% i kommunen? Er det skolen selv - som skoleier, eller er det andre midler i kommunen som settes av til dette? Er det slik at staten deler ut sine 40, og hvis kommunen har råd til 40%, og søker har økonomi til 20%, så får elevene kvalitetsundervisning - og motsatt?

I så fall, er enslige mindre attraktive som lærere, fordi de har dårligere økonomi? Og hva med de som allerede holder på med en master, kan de søke om tilskudd til å dekke vikar? Hvis ikke, så er det kanskje ikke så attraktivt å ta en master ... Det er ikke så lenge siden jeg selv måtte avbryte en masterutdanning fordi den innebar å si fra seg retten til dagpenger de neste 4 år.

Hva er egentlig prisen for å kaste seg på en videreutdanning - både for den enkelte og for arbeidsplassen? Min skepsis er stor, og tilliten liten ...