Web 2'ls

Web 2'ls 
er en blogg på Diginalet som tar for seg forskjellige bloggverktøy som egner seg for undervisning.