fredag, juni 01, 2007

Yack Pack Walkie TalkieJeg har tidligere tipset om Yack Pack på Diginalet. Nå finnes det også en Yack Pack Walkie Talkie, som man kan legge inn som en widget i menyen på bloggen, eller en annen nettside for den saks skyld. Jeg har lagt inn en yackpack Walkie Talkie på IKT valgfag siden, og det gikk ikke lang tid før en forskrekket Daniel var på fibern :O) Ikke alle elever har direktelinje til lærer ... Takk til Daniel for testingen!

Vi har for tiden prosjekt, og har flyttet læringsarenaen ut på nett. Da er nettopp yackpack Walkie Talkie et veldig nyttig program for veiledningens del. Enten kan jeg velge å logge meg på bloggsiden, og ta på meg hodetelefonen i tilfelle noen skulle trenge hjelp, eller jeg kan avtale veiledning på forhånd med elever - enten via e-post eller i timen i forkant.

Verktøyet er en: en til alle online applikasjon. Det den ene sier, kan alle andre som er inne på siden og har på seg headset høre. Det finnes derfor ingen garanti for at samtalen ikke blir tatt opp av utenforstående. Det vil altså også si - om man tar tak i den positive siden av den realiteten - at man også kan lage podcast ved f.eks. bruk av et lydredigeringsprogram i tillegg.

Av erfaring fra podcaster jeg lytter til fra USA, er det nå der blitt en norm at de som snakker gir en introduksjon av hvem de er og samtidig en bekreftelse på at det er OK at det gjøres opptak - før de ytrer seg i samtalen.

Jeg har også lagt inn en på Diginalet - Web 2'ls

Digitale læringsressurser - hva er det?

Som lærer er det ikke bare teknologien i seg selv som kan virke fremmed, men også alle begrepene som følger med i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. I takt med utviklingen dannes det en kultur og et språk. Begrepet Digitale læringsressurser er et for noen kanskje et litt difust begrep. På Høvis.no fant jeg ikke bare mange lenker til forskjellige læringsressurser, men også en definisjon hentet fra Program for digital kompetanse:

  • Med digitale læringsressurser menes pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser. Slike ressurser kan koples til ulike medier og læringsformer. (s.23)
  • Pedagogikken må danne grunnlaget for arbeidet med digitale læringsressurser. Dette innebærer et læringssyn som ser digitale læringsressurser som en inspirasjonskilde for de lærende. Digitale læringsressurser gir gode muligheter for å tilpasse ulike lærendes læringsbehov innenfor en rekke kompetanseområder både skriftlig, visuelt, auditivt mm. (s.23)
  • Den lærende ses på som en aktiv og skapende kunnskapsprodusent og ikke kun som mottaker av informasjon og kunnskap fra eksterne kilder. I tråd med moderne pedagogikk skal digitale læringsressurser la den lærende tilegne seg stoffet ved å aktivt bearbeide læringsmaterialet. (s.25)