lørdag, april 19, 2008

Det komplekse aspektet
Det er ingen tvil om at vi med K-06's stadfestelse er heldige som har fått spikret digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Ola Erstad belyser K-06 og integreringen av digitale ferdigheter, og peker (i filmen) spesielt ut tre forsømte områder i læreplanen:
  1. Fraværet av progresjonstenkningen (hva skal man lære når?)
  2. Fraværet av det sammensatte aspektet (mest fokus på ferdighetsaspektet)
  3. Fraværet av helhetstenking mot hverdagskompetansen
Et unntak (jf. 2) løftes frem: norskfaget har tatt på alvor det Erstad kaller det komplekse aspektet ved digital kompetanse:
  • Det visuelle
  • Det kreative
  • Det produktive
Slik det er nå, så skaffer de unge seg denne kompetansen utenfor skolen. I skolen er det fremdeles den skolske kunnskap med skriftkulturen som dominierer. På samme tid forholder de digitale infødte seg til visuelle koder og uvikler kompetanser de eldre ikke har. Vi skriker om at vi ønsker respekten tilbake - er unnlatelsesstrategier måten å få det på? Neppe.

Et utgangspunkt for IKT-seksjonens (en hvilken som helst) planarbeid med med fokus på integrering av digital kompetanse, for å øke læringsutbytte og for å utnytte potensialet i tilpasset opplæring kan kanskje derfor være å kompensere for de :
  • mangler som finnes i selve læreplanen - med spesielt fokus på elever - jf. punkt 1,2,3
  • mangelen for kunnskap om det digitale aspektet i læreplanen - hos ledende lærende - jf. det komplekse aspektet
Den grønne Klatten av en lærer i illustrasjonen over er en lærer som er elsket av sine elever, båret på gullstol av foreldre, beundret av yngre kolleger og som bærer stor respekt av sine jevnaldrene og eldre kolleger. Denne læreren er selve nøkkelen til en vellykket integrering av digital kompetanse. Ledere og politikere må tilrettelegge for at mål kan nåes. Slik det er i dag er det mange hindere som problematiserer en praktisk gjennomførelse, hindere som rettmessig er der for å beskytte individet (personvern i forhold til bilder etc.). Klatten bevisstgjøres slik at han evner å tolke planen og dens intesjoner mot en digital dannelse, og han trenger øvelse for å tenke i retningen komplekse aspekter - slikt kommer ikke dalende av seg selv, det må stimuleres til det. Et spørsmål jeg har stilt meg er om vi kan tenke i alternative baner og kanskje kan gå bakveien om miljøarbeideren ... årboken, digitale veggaviser (Blogg) omkring skolens aktiviteter osv...

Det store spørsmålet er hvordan? Jeg fikk noen gode tips om progresjon tidligere fra lesere av bloggen. Hvordan mener du Klatten best - i realitetens hverdag med tidsklemma om halsen - kan opplyses? Er det noe der ute som har gjennomført vellykkede (gjerne alternative) opplegg i forhold til kollegiet, eller som har noen gode ideer eller ønsker i forhold til hvordan digital kompetanse kan integreres i kollegiet opp mot det komplekse aspektet , noe som vil oppleves som positivt og spennende (i motsetning til hva som synes å være dagens oppfatning c",)?

tirsdag, april 15, 2008

lørdag, april 12, 2008

Twitter tutorialFant denne Twitter tutorial som kanskje er aktuell for deg om du enda ikke har knytta deg opp til oss andre kvitrende. Om du er en kvitrer selv, kjenner du kanskje i stedet noen som kan ha nytte av den.

Via Hey Jude's VodPod

tirsdag, april 08, 2008

Hva skjer a`?

\Integration\


Jeg fikk en forespørsel i forrige uke om å steppe inn som stedfortreder i en workshop som skulle holdes over to dager - for tysklærere fra videregående skoler. I dag fikk jeg kontra beskjed med beskjed om at kurset var avlyst på følgende grunnlag:

Det var kun 5 påmeldte. På fransk var det 4 og på spansk 3. Potensialet er 15-20 tysklærere, 12-15 fransklærere og 12-15 spansklærere. Lærerne har selv vært med på å velge hva kursdager skal inneholde og når kurs skal gjennomføres.

Samtidig i ettermiddag stilte kun 2 - inkludert undertegnede - til Tips and Tricks når skolens dyktige Fronter-ansvarlige inviterte til samling. Vi to som var der fikk en skreddersydd innføring noe i selfølgelig satte pris på.

Det synd at så få stiller, når man tenker på at det er sammen med andre man lærer mest, og ved at med å lære bort kanskje lærer aller best ... Hva skjer a`?

Freecorder

Freecorder er en Firefox plugin som lar deg ta opp mp3 filer som lagres på harddisk.
Etter en del problemer med Audio Dropbox, så har jeg lett etter andre muligheter. Ingen har akkurat hva jeg er ute etter, det er alltid noe som mangler eller ikke er som det skal være. Fra Dropbox fikk jeg følgende melding:

We have found that connection problems are often related to a firewall or proxy server between users and our server. If you can, un- block the firewall to port 1935 to server IP address 35.8.73.56. Also, bypass the proxy server for that port. That should solve the problem.

Men så langt - med assistanse fra min IT-kyndige storebror - har ikke dette hjulpet heller. Og fra Odio Studio fikk jeg som trøst på deres trøbbel tilbud om å bli beta bruker mens jeg venter på bedre sider ... I mellomtiden er kanskje beste løsning på publisering av lyd YackPack

Avslutter med en liten snurt fra KH-timen i dag (klikk på bildet for å se undervisningsopplegg). Dette var et opplegg for å fylle tiden til de som var ferdige med animasjonen sin:


søndag, april 06, 2008

Leseøvelser i Dropbox


Jeg har brukt Audio Dropbox til å lese inn små lesestykker til norsk 2 elevene. Audio Dropbox gir nå mulighet for å lenke til filen som lagres på serveren ved Michigan State University. Problemene jeg var inne på har jeg egentlig ikke funnet helt ut av. Det virker som om det hele er litt sjørt av seg er alt jeg kan si, og at det kan late som om ting fungerer når jeg kun har en dropbox publisert. Det ligger flere verktøy på nettstedet som egner seg godt for språklærere, men det ustabile gjør at jeg må teste den litt mer fremover før jeg går grundigere til verks med å ta den med på workshop.

I dag har det meste som kunne gå galt gått galt. Etter å ha laget en steg for steg til Dropbox, så ville jeg laste den opp på Scribd tenkte jeg siden den lar seg pent embedde på wikispaces. Men nei, verken Audio Dropboxes, Scribd, Second Life eller Odeo har vært snille i dag. Men, jeg har fått lagt inn en ny Audio Dropbox øverst i menyen, som later til å virke greit ... Legg gjerne igjen en melding så jeg får sett om dette går som smør c",)

torsdag, april 03, 2008

Iowa Sideways


I just happened to love Iowa... The fellow on the picture is Iowa Sideways ... A long time ago - way back in 84, I was very fortunate to be a foreign exchange student in Cleghorn Iowa. The Iowa I met tonight in SL is a teacher - from Iowa - living in Japan, where him and his brothers also publish English as a second language books. We had a nice conversation, and the flash cards I've been looking for: They're on the Kinny brothers site and they're free! Great work from the Kinney's to share here! Thank you Iowa, I love you sideways - lol!

Audio Dropboxes ute av driftHar problemer med Audio dropbox'n - og har derfor fjernet den fra menyen. Det er flere som har prøvd å legge inn melding, men bare navnet vises og ingen lyd er spilt inn. Skal sjekke hva dette kan være ...

onsdag, april 02, 2008

Disruptive Mobile Learning

Why has schools changed so little over the past hundred years? Dette var spørsmålet ble stilt av Mike Sharples: Professor of Educational Technology at the University of Birmingham under en live konferanse jeg deltok på i dag - etter en åpen invitasjon fra George Siemens. Konferansen ble ført i piksler av det fantastiske verktøyet Elluminate - et fantastisk verktøy for online-konferanser. :


Jeg kom litt sent til timen, men hva gjør vel det når jeg enkelt kan gå tilbake til arkivet å kjøre hele presentasjonen om igjen? Jeg skal ikke gå i detaljer om dette verktøyet - det bør oppleves!
Her er et skjermkutt:Diskusjonen dreide seg om hvordan man kan integrere teknologi i klasserommet. Mange skoler finner det vanskelig fordi en del av bildet i dag, er at teknologiske verktøy forstyrrer undervisningen. Spørsmålet blir hvordan du som lærer klarer å koble verden utenfor inn i klasserommet - i følge Sharples: It's not the mattter of teaching, it's the matter of supporting.Kommentaren var spesielt rettet mot forbud av mobiltelefonter og det at man ikke utnytter potensialet som ligger i disse verktøy for å øke læringsutbyttet. Det handler i stor grad om å kunne gi slipp på kontroll, noe som kan være vanskelig siden det henger sammen med eierskap og ansvar.

Vi har en i dag en mangel på forandring i skolen, og det viktigste nå sier Mike, er å få frem forskning som måler læringsutbytte, samt skoler og lærere som er villige til å ta utfordringen med å ta i bruk verktøy og banebrytede undervisningsmetoder.
Links:
My Art Space

Thanks to George Siemens for the invite:

I'm free, I'm in control - this is my world!
c",)

tirsdag, april 01, 2008

Sammensatte tekster i skolenEn liten pedagogisk pille fra masterstudenten Rune - flere filmer knyttet til sammensatte tekster ligger på bloggen hans.