onsdag, september 24, 2008

Connect tingDet er mye god connection om dagen - og om natten ...

Ikke så ofte det siste heldigvis, men i natt kunne jeg rett og slett ikke dy meg for å sette klokken på 02:50. I en litt over en times tid på den første natten etter høstgjevndøgn fikk jeg overvære Suffern Middle Schools lærere - med Peggy Sheeny i spissen - presentere sine prosjekter i Teen Second Life. Begivenheten var arrangert av ISTE, og ble ledet av KJ-Hax. En av mine venner, Knowcluekidd, filmet begivenheten og vil publisere den etter noen dagers velfortjent ferie før det braker løs med nye runder ...Tidligere på kvelden hadde CCK08 - the SL cohort - møte i Chillbo, hvor vi diskuterte blant annet kunnskap innen nettverk - ettersom ukens tema (3) i studiet er nettopp: Nettverk.

I kveld hadde vi en Elluminate samling med Stephen Downes og George Siemens, som er studiets veiledere, hvor Valdis Krebs fra Orgnet.com foreleste om nettverk. Det er ikke så mange av de nå - 2400 deltakerne som befinner seg innenfor den røde sonen. Krebs beskriver i grader av deltakelse innen nettverk slik:

 • 1. degree: vi vet hva som skjer i nettverket
 • 2. degree: vi vet en del, men går glipp av aktiviteter
 • 3. degree: vi begynner å miste oversikt
 • 4. degree: vi er blinde - ikke lenger interesse grunnlag for å knytte forbindelser
(For meg forklarer dette - i nettverkssammenheng - hvorfor jeg og andre (her hos Leif) blir ovverasket - eller ikke overrasket - over hva som rører seg av kunnskap/kjennskap eller mangel på kunnskap/kjennskap innen våre nettverk, noe jeg undret meg litt over her om dagen og som har gått kvernet siden uten at jeg har klart å organisere det på denne måten. Selv begynte jeg å operere med lag eller skikter av nettverk som en slags visuell modell, noe jeg ikke var helt fornøyd med. Modellen over fungerer jo mye bedre :)

Innerst i sirkelen (bildet over) finner man en aktiv dialog, i mellomskiktet delvis aktivitet, og ytter passive supportere. Til å begynne befant jeg kanskje mest på utsiden, noe som delvis skyltes et tungt akademisk pensum som skulle fordøyes, samt det at jeg enda da ikke hadde fått kontroll eller oversikt over informasjonsflommen. Ettersom tiden går trekkes jeg mer og mer mot midten - det reguleres naturlig gjennom graden av interaksjon. Når interaksjonen øker, øker også omfanget av forbindelser og kommunikasjonen deretter. På den måten kommer man inn i en god flow.

Noen notater fra back channel:

 • Forandringer skapes ikke av de innflytelsesrike, men av de som lar seg influere
 • Those with a better network have the potential to learn more than those with a poor network.
 • Its not who you are, or who you are connected to. You need to know where to get the information.
 • Nettverk er homogene: like barn leker best ...
 • Kunnskapsdeling i nettverk, nødvendige faktorer: gjensidighet, tillitt, sosial interaksjon, kommunikasjon
 • The positive spiral of social networks: Contribution > Resiprocity > Accumulation > Value >
 • For å bygge et nettverk: Communicate more!
Hva er et nettverk?:
 • Komplekse strukturer
 • en node koblet til en annen
 • Konsepter kan ha flere nettverk (typisk utsagn: Verden er ikke stor ...)
Tilstede og deltakende i kveldens Elluminate var også Robin Teigland fra Sverige som har arbeidet lenge på feltet:

Reblog this post [with Zemanta]


Har du lyst å være med - så heng på: Connect C",) Det er fullt mulig å hive seg med - når som helst!