torsdag, oktober 12, 2006

Skolesystemet hører hjemme på 1800 tallet!

Ja dette er faktisk påstanden fra den amerikanske professoren James PaulGee:
Læringsteorien i gode dataspill passer bedre inn i den moderne, høyteknologiske og globale verden dagens barn og unge lever i, enn teoriene (og praksisen) som de møter i skolen, hevder Gee. Flere henvisninger finner du på Diginalets spillside.