søndag, desember 14, 2008

Læringsrettet vurdering - Ulike typer logg


I boken Læringsrettet vurdering, av Lars Helle, får man noen tips om forskjellige typer logg som kan bidra til å legge noen føringer for, samt sikre: dokumentasjon avlæringsprosessen og underveisvurdering, elevmedvirkning og elevvurdering. Les mer ...

Slide TogglerPeter R. Bloomfield (Pedro McMillan i SL) har på ny laget et interaktivt og dynamisk script - Slide Toogler. Selv bruker han scriptet i forbindelse med presentasjoner. Jeg tenker det kan være lurt for informasjonstavler, salgsplakater etc. for å spare plass på vegg f.eks.


For at scriptet skal fungere korrekt, må det plasseres på rett side av objektet - som vist på bildet: