onsdag, april 02, 2008

Disruptive Mobile Learning

Why has schools changed so little over the past hundred years? Dette var spørsmålet ble stilt av Mike Sharples: Professor of Educational Technology at the University of Birmingham under en live konferanse jeg deltok på i dag - etter en åpen invitasjon fra George Siemens. Konferansen ble ført i piksler av det fantastiske verktøyet Elluminate - et fantastisk verktøy for online-konferanser. :


Jeg kom litt sent til timen, men hva gjør vel det når jeg enkelt kan gå tilbake til arkivet å kjøre hele presentasjonen om igjen? Jeg skal ikke gå i detaljer om dette verktøyet - det bør oppleves!
Her er et skjermkutt:Diskusjonen dreide seg om hvordan man kan integrere teknologi i klasserommet. Mange skoler finner det vanskelig fordi en del av bildet i dag, er at teknologiske verktøy forstyrrer undervisningen. Spørsmålet blir hvordan du som lærer klarer å koble verden utenfor inn i klasserommet - i følge Sharples: It's not the mattter of teaching, it's the matter of supporting.Kommentaren var spesielt rettet mot forbud av mobiltelefonter og det at man ikke utnytter potensialet som ligger i disse verktøy for å øke læringsutbyttet. Det handler i stor grad om å kunne gi slipp på kontroll, noe som kan være vanskelig siden det henger sammen med eierskap og ansvar.

Vi har en i dag en mangel på forandring i skolen, og det viktigste nå sier Mike, er å få frem forskning som måler læringsutbytte, samt skoler og lærere som er villige til å ta utfordringen med å ta i bruk verktøy og banebrytede undervisningsmetoder.
Links:
My Art Space

Thanks to George Siemens for the invite:

I'm free, I'm in control - this is my world!
c",)