tirsdag, mars 31, 2009

General Rubric MakersJeg kjenner at rubrikker generelt og General Rubric Maker spesielt på http://www.teach-nology.com gjør meg glad.

Rubrikkene gir meg en bedre oversikt over hvordan gruppen/elevene har oppfylt de formelle krav til oppgaven, og elevene får tydelig se at det er viktig å lese oppgaven godt, samt at det blir lettere for dem å fokusere på mål. Spesielt hvis jeg klarer å lage disse rubrikkene på forhånd, eller sammen med oppgaveteksten. Er det lurt?

Nedenfor er et (bearbeidet) eksempel fra den ferdige genererte tabellen jeg produserte ut fra Mappeoppgave 3s formelle delmål og krav. Jeg kopierte det genererte produktet inn i Word, hvor jeg oversatte noen rubrikktitler til norsk.

I denne oppgaven var det ikke mulig å lage samfunnsfaglige rubrikker, siden alle elevene jobber med forskjellige oppgavetekster, men jeg kan kommentere i siste linje, så det er greit. Kanskje legger jeg inn en over og under måloppnåelse relatert til det faglige ... Om jeg ønsker kan jeg også velge om jeg vil la lærer eller elever kommentere og vurdere hverandre, ved eventuelt å redigere i siste linje.
Rubrikkvurdering Samfunnsfag Geografi Primaernaeringer