søndag, august 17, 2008

FlervalgsprøverFør sommeren ble vi på spesialpedagogiske-oppdrag enige om å prøve og samarbeide med å utforme flervalgsprøver som en del av tilpasset opplæring. Vi ser store fordeler i å opprette en prøvebank for våre elever. Tid er faktisk den viktigste faktor og motivator for dette arbeidet. Vi regner med at vi vil kunne spare mye tid i årene som kommer. Skolen har i forbindelse med innføring av L06 gått til innkjøp av flere nye læreverk, og i denne forbindelse planlegger vi å lage tilpassede prøver til de forskjellige verk med sine kapitler og temaer.

Sammen med skolens Fronter-ekspert skal jeg bidra til organiseringen av dette, og gleden er derfor stor når Svend Andreas Horgen på Gjemmesiden lanserer at han kommer med en føljetong på gode testtips. Han bruker It'sLearning, og vi Fronter - men det gjør ingenting. Vi tilpasser etter behov.

Kartet over er Horgens tidligere publiserte informasjon, organisert i et mindmap på Comapping - et kjekt verktøy for rask organisering av innhold som jeg ofte bruker i forbindelse med egne notater. Jeg liker den visuelle oversikten som enkelt lar meg hente informasjonen når jeg trenger den i etterkant. Den blir kjekk å ta frem når prøvene skal produseres, og når Svend Andreas kommer med nye innspill på Gjemmesiden sin.

Takk til Svend Andreas!