onsdag, august 13, 2008

Back to workI går var første arbeidsdag, og det veldig hyggelig å møte kolleger igjen. Skravlen gikk og latteren satt løst, før vi samlet oss til årets første teammøte. Vi har fått en av fjorårets inspektører (tilbake til full lærerstilling) på teamet vårt. Ikke bare en hyggelig person, men en som har god kjennskap til prosesser i organisasjonen.

Vi er i alt 11 lærere og assistenter på teamet. Omtrent halvparten av skolens budsjett går med i spes.ped.arbeid, og jeg tilhører foreløpig den delen av arbeidsstokken. Nytt i år er at vi ikke har noen teamleder, da det ikke er satt av midler til dette. I praksis betyr det at hvordan korrespondansen mellom oss og ledelsen foreløpig er uavklart, og at arbeidsoppgaver fordeles på rundgang. Jeg har meldt meg som fast møtereferent, og føler ikke det som et offer fordi det rett og slett er blitt en arbeidsmåte å sitte og klapre seg gjennom møter på tastaturet. Det er mange år siden pennen ble løftet til en notatblokk.


Etter lunsj var det registrering av bøker, og innstallering av klasserom. Når det var gjort fikk jeg satt meg ned for å lage timeplanen - eller rettere sagt forandre timeplanen. Elevene mine - som begge har IOP - har en prioritering på fag, og derfor blir det et lite puslespill å få dette til å gå i hop. Skal man ta elevene ut av samfunnsfag? fremmedspråk? RLE? - valget er ikke alltid like lett, og det skal i collagen av medelever, lærer og assistenter.

I dag fortsetter teamjobbingen, og jeg gleder meg til å gå på jobb c",)