tirsdag, juni 12, 2007

Informasjonsjakt - hjelp!Søk & Skriv er et nettbasert kurs som har som mål å hjelpe studenter med oppgaveskriving. Et sentralt læringsmål for kurset er å hjelpe studenter til å bli mer informasjonskompetente:

Informasjonskompetanse innebærer at du vet:


  • at du trenger informasjon

  • at du må lete etter relevant informasjon

  • at du må bruke informasjonen du finner aktivt i teksten du skal skrive

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom NHH, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.


På tross av denne nyttige informasjonen om informasjon har det ironiske hendt at jeg ikke finner tilbake til blogpostene som referer til en ferdighetsstige i digital kompetanse (og som opprinnelig fremsto i en engesk utgave på en amerikans blogg første gang jeg så den). Nå er jeg lei av søke i arkiver og med forskjellige søkemotorer og med forskjellige nøkkelord på forskjellige språk, og vender meg istedet til kollektivet - nettverket. Håpet er at noen i blogosfæren sitte på opplysninger som fører meg til målet, blir jeg overtakknemliglykkeligentusiastisk :O)


Jeg har tydeligvis forlagt den på et lurt sted ...


Oppdatering 22:20:

Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling kommer med denne inndeling, mens den jeg er på jakt etter har flere kategorier og inndelinger:


Funksjonell mestring;
Innbefatter blant
annet bruk av tastatur, håndtering av maskinvare og holde orden på filer og
mapper.
Strukturell forståelse;
Innbefatter blant annet evnen til å overføre ferdigheter og
kunnskaper, forstå strukturen på
Internett og forstå hypertekst.
Strategisk kompetanse;
Innbefatter blant annet digital kommunikasjon, effektiv bruk av
nettsteder og søk, fastslå kvalitet og håndtere de ressursene som
finnes.