onsdag, september 19, 2007

Windows Live Writer

Jeg har noen ganger hatt behov for å sette inn tabell i blogg. Der har blogger en svakhet ...Kankje har jeg funnet løsningen?

Windows Live Writer
WindowsLiveWriter