tirsdag, januar 01, 2008

glitter graphics


2007 har vært et godt, spennende og uforutsigbart år. Usikker jobbsituasjon kombinert med en skred av uforutsette utgifter i forbindelse med diverse mekaniske oppdateringer av ymse husholdningsmaskiner (hvis en ting ryker, følger det gjerne to til med, dette året tok det liksom aldri slutt ...) samt vedlikehold på hus og bil og ikke minst kortsvindel, har til tider vært en thriller.

Nå det er sakt, så har jeg nok et ganske avslappet forhold til thrillere ..., hvis du ser bort fra fulle femtiåringer som skyter opp usikra raketter i en klynge med barn, voksne og biler: Jeg klikka på en sånn en i Horten går, og ble i etterkant omtalt av vedkommendes shampiser som: hu gærne med Hockey-sveis - Hockey-sveis?!? Jeg trakk meg stille tilbake når jeg nådde tilstanden hvor The final coundown-musikken og Rocky's tigermot begynte bruse i årene. Med raketter omkring ørene endte 2007 på et utrolig vis godt, sammen med gode venner (og deres idiotiske nabo), lykkelige og heldige barn, og ikke minst god mat. Det siste har blitt litt for mye av den siste tiden, og straffen er nær ...

Det har vært ups and downs, og høydepunkter, og det blir noen ganger vanskelig å skille privatliv og yrkesliv som pedagogisk blogger. Sosiale nettverksapplikasjoner opphever tidligere adskilte arenaer, og familie, kolleger og venner, enten i først eller second life møtes og samles - enten på Facebook, Ning, LinkdIn, Myspace, eller Nettby. Og toppen av høydepunktene i året som gikk, var å møte virtuelle venner i virkeligheten for første gang. Ung 3.0 konferansen var en høydare, hvor jeg fikk møte JaO og Runar Oudmeyer - makker i Second Life (som det har blitt for lite av den siste tiden).

Andre høydepunkter var invitasjonen til MK-Oslo, hvor jeg presenterte forskjellige verktøyer og erfaringer i bruk av disse til media og kommunikasjonslærere i Oslo, med en etterfølgende workshop. I skrivende stund forbereder jeg nye presentasjoner og workshops (mer om dette senere).

Skoleåret blir en utfordring. Jeg underviser i tre fag, Norsk 2, engelsk fordypning og KRL, samt at jeg har en håndfull elever med IOP som jeg følger opp - et vikariat. To av fagene har ingen lærebøker, og dette gjør det ekstra krevende for en som ikke har verken pensumet eller yrket i blodet. Hverdagen fylles med den evige jakten på realisering av læreplanen gjennom aktiviteter med utfordringer knyttet til oppdatering av faglig innhold og oppfølging av den enkelte eleven. Diginalet og virksomheten knyttet til blogging har blitt platform for all min agro-pedagogiske virksomhet. Det er her jeg formes og blir gjødslet i vekst. Det er her jeg sår, og her jeg høster.

Satsingsområdet for året 2007 var å bli flinkere til å kommentere andres innlegg. Kommunikasjonen er selve vannet og kilden til alt liv for en blogg og dens blogger. Jeg mener selv jeg har blitt bedre, men har nok enda mer å gå på. Den stramme hverdagen gjør at jeg noen ganger lar være å legge inn kommentarer, fordi jeg ønsker å legge inn veloverveide kommentarer men må haste videre. Det er kanskje ikke alltid nødvendig. Selv synes jeg jo alle kommentarer er verdifulle, nettopp fordi en respons i seg selv er bekreftelse på at at jeg er en del av et fellskap, noe som igjen gir følelse av tilhørighet og som motiverer til videre skriving med sin fruktbarhet som nevnt over. Fokus på dette området oppretholdes!

Det samme vil nok sikkert mitt nye mål for 2008 også bli. Tags er en forsømt virksomhet, selv om det har vært en skjerping den siste tiden. Og kategorisere innhold ved hjelp av folksonomi, fremfor taksonomi, er en rask og effektiv måte å få tilgang til innhold på. Her har jeg mye å gå på. Jeg overser til stadighet, eller sliter, i farta med å finne ordene som jeg vil merke innholdet med, og svipper ofte derfor glatt over å fylle inn det lille feltet for innholdsordene som de fleste Web 2.0 verktøy nå har.

Siden jeg ikke finner noen treffende multimediale presentasjoner (skal noe til å overgå Animal School (se lilla boks) fra 2007) så hiver jeg meg på den amerikanske bloggbølgen og presenterer mine 10 top tools for 2007 som jeg i 2008 ikke vil være foruten:
  1. Blogger - som PLE (Personal Learning Enviroment)
  2. Jing - som skjermdumper
  3. Bloglines - som nyhetslæser
  4. Google Calender - for organisering av hverdagen
  5. Pageflakes - som Personlig startside/CMS
  6. VoiceThread - for veiledning
  7. Google docs - for tekstproduksjon
  8. Spresent - for presentasjoner
  9. Comapping - for organisering av faglig innhold
  10. Flock - nettleser