søndag, november 04, 2007

Diginalet - FagJeg har så smått begynt å samle ressurser- både egne og andres - tilknyttet fag . På Wordpress.com har jeg etablert en egen portefølje med lenker og innhold, enten selvlaget eller noe jeg snubler over der jeg ferdes. Jeg har kommet frem til at det kan være kjekt å skille faglig innhold og/med ressurser fra ikt og digital kompetanse og/med ressurser.

Diginalet - Fag har eksistert siden februar, men det har ikke vært behov foreløpig for å samle faglige ting, siden jeg stort sett siste semester i 2006/7 var vikar på Teknisk Industriell Produksjon - Færder vgs. Nå, når jeg vikarierer i grunnskolen, og har med egen laptop (ingen klasserom med pc så langt ...), kan det være nyttig å samle ressurser og innhold som ligger lett tilgjengelig. Det er mange nivåer, og mange fag en vikar må forholde seg til, og ofte ingen eller svært liten tid til forberedelse. Med liten undervisningserfaring å bygge gir tilgang til en elektronisk kunnskapsbase en viss form for trygghet.

I tillegg til alle grunnskolefagene har jeg lagt til kategoriene: pedagogikk, leksehjelp og u-kategorisert. Tiden får vise hva som fylles og hvor fult hver enkelt blir. Foreløpig har jeg lagt til noen powerpointer via min slideshare-konto, med notater fra pensum og forelesninger - alt fra studietiden ved HiVe. Om et par år forsvinner nettsidene fra studiet (tror de lagres for 4 år), og det er derfor lurt å spre innholdet sitt over et par plasser slik at man ikke mister det, og slik at man kan dele det :)

Et annet poeng er å bli kjent med wordpress som blogg. I den første posten kommer jeg til å fortsette å notere meg fordeler og ulemper - blogger.com vs wordpress, etterhert som jeg oppdager verktøyets muligheter og begrensninger.