søndag, januar 17, 2010

Føring av fravær ved sykdom

Fravær ved sykdom er en het potet i media for tiden. Dog har diskusjonen stort sett kretset omkring arbeidsmoral, karensdager og fremtidige konsekvenser på statsbudsjettet. Hva med elevene?

Utdanningsdirektoratet kom - litt brått på vil noen kanskje si - med ny forskrift i november angående føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis ved sykdom. Foreløpige reaksjoner jeg har notert er at de unge jubler, og at de gamle river seg i håret - hvertfall skolefolket vel og merke, i den grad de har hår igjen i det hele tatt etter kunnskapsminister Halvorsens siste minus... Foreldre med barn som er ved normal helse derimot vil nok ønske ordningen velkommen vil jeg tro.

Kort fortalt dreier det seg om at den nye ordningen legger til rette for skriving av egenmelding slik vi kjenner den fra de voksnes arbeidsliv. 14 dager (ca. 3 skoleuker) som relateres til helse eller opplæringslovens § 2-11 kan kreves ikke ført på vitnemål eller kompetansebevis.

Opplæringslovens §3-41 og §3-47 gir deg informasjon for grunnskolen og vgs - her §3-47 (mine uthevinger):

§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring


Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar.


Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset.


Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.


Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.


For inntil samanlagt 14 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:
a) helse- og velferdsgrunnar
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.


Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.


Innanfor ramma av 14 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet.

I følge forskriften kan elever over 18 år dokumentere fraværet sitt selv. Man trenger ingen leges dokumentasjon:
 (...) som dokumentasjon regnes også signert melding (...)


Man kan jo spørre seg hva føring av fravær skal være godt for? Er føringen bare til besvær? Det er jo ikke slik at elever med mye fravær automatisk er noen slabbedasker - eller er det nettopp det? Hva forteller et stort fravær på vitnemål eller kompetansebevis en arbeidsgiver? Fraværsføringen har ingen som helst verdi utover det at den gir en indikasjon på hvordan elevens tilstand er i føringens stund - mener jeg. Jeg kan forstå at man bruker fraværsføring på vitnemål som et ris, for å få ned frafallet i vgs (for hva skal vi finne på?), men er redd det ikke løser noen problemer for dem frafallet gjelder. Vil normaleleven nå se sitt snitt til en tre ukers ferie av velferdsgrunn? Det blir mange spørsmål og mange spekulasjoner i konsekvenser. Misstrivsel, personlige problemer eller dårlig helse løses forøvrig ikke med et tastetrykk på vitnemålet, men med tett oppfølging og ivaretakelse allerede fra første levedag.

Som mamma hilser jeg ordningen velkommen. Jeg slipper nå å ta fri fra jobben for å kjøre unger (snart voksne) til lege fordi det trengs dokumentasjon på feber og forbigående forferdelser (med alt hva det innebærer målt i tid og penger for både min arbeidsgiver og meg).
Dessuten: skolens fremste oppgave er å danne, og hvis ikke ungene i hjemmet lærer hvordan man forholder seg til sykdom kontra plikter, så er det skolens oppgave - i allmennhetens interesse - å bistå de unge i dette. De bør kjenne retningslinjer for fravær når de kommer ut i arbeidslivet, og vi må være dem som viser vei.

Spørsmålet blir så: Hvordan skaper man en god kultur for fravær? Mitt svar er: først og fremst ved å gå foran som gode eksempler selv! Og da er kanskje det første man bør gjøre nå, å lære de unge hvordan de forholder seg til et regelverk: Sett deg ned og skriv: krev fratrekk for podens fravær slik at han/hun kan konkurrere på likt grunnlag med sine klassekamerater når de skal ut i jobb om noen år. Lykke til!

c",)

lørdag, januar 16, 2010

TidTyv med JotFormTidTyv er min nye blogg for registrering av arbeidstid som strekker seg utover fast tid - 08:00 - 15:30.
Vanligvis er jeg på jobben mellom 07:20 og 07:40, og setter som regel i gang dagen da. På ettermiddager hender det jeg går litt senere, som regel fordi jeg er midt i et stykke arbeid som det vil være unødig tungt å ta opp tråden på.

JotForm lar deg enkelt produsere forsjellige typer skjemaer og undersøkelser som du kan generere rapporter fra. Resultatene blir liggende oversiktlig i din JotForm-konto, og du kan også velge om du vil bli varslet på mail, og få dem tilsendt på mail. Rapportene kan eksporteres til blant annet Excel. I mitt tilfelle - med telling av timer på overtid, vil jo det være en kjekk måte å få full oversikt på.

Informasjonen legger jeg inn hver morgen når jeg kommer, og etter behov. For å gjøre tilgangen kjapp, vil jeg legge bloggen til i min Morning Coffe i Flock. Jeg har valgt å bruke Blogger.com fordi den har fleksible maler som lar deg lage enkle nettsider ved ta i bruk gadgets du kan plassere hvor du måtte ønske.


Du kan se hvordan skjemaene blir liggende ved å klikke på bildet over, men jeg setter pris på at du ikke fyller dem inn (sparer meg for slette jobben :). Lag heller dine egne på JotForm!

onsdag, januar 13, 2010

I Need my Teachers to Learn 3.0!På THVS har vi morgenkaffi i kantina hver mandag, onsdag og fredag. Da samles vi en gjeng for et kvarters hygge med aviser og småprat. I dag var emne hvor dårlige elever har blitt til å skrive rikt - bruke fremmedeord og andre termer. Om det virkelig er sånn, det vet ikke jeg. Men jeg tviler på at de fleste lærere - for å snu litt på flisa - vil kunne lage en multimedial presentasjon som den over ...

mandag, januar 04, 2010

Apertium - oversetterPå NRKs nyhetssider kan du lese historien om hvordan norske studenter har bidratt til å utvikle oversettelsesprogrammet Apertium fra Google. Programmet tilbyr blant annet oversettelse fra bokmål til nynorsk og vis versa. Jeg jubler. Gjør du? c",)

fredag, januar 01, 2010

Ed tech Flickr Group and Big Huge Labs Mosaic

Jeg har meldt meg inn i Flickrgruppene Ed Tech 365/2010 og Ed Tech 50/2010
Kanskje vil det legge litt mer press på fotoentusiasmen ... Januartemaet for 365-gruppen er Change, og det oppfordres til bruk av bighugelabs mosiac. Kjenner jeg meg rett klarer jeg så vidt å henge med på 52-gruppen c",)

Godt nytt år!I 2009 har jeg tagget. Og jeg har vært mann. Det var mine to fokusområder for 2009. Det siste førte til at jeg forlot læreryrket, med det resultat at jeg nå har fast jobb og bedre lønn. Å være mann var i denne sammenheng det å strekke seg litt lenger enn hva jeg normalt ville gjort. Jeg - som så mange andre kvinner - har det med å fortelle meg selv at jeg ikke er god nok, at jeg ikke kommer til å mestre. De fleste menn har en mer avslappet holdning til utfordringer. De hopper bare i ting, og så får det gå som det går liksom. Her ligger det mye læring jeg som kvinne går glipp av tenkte jeg, og bestemte meg altså for å prøve meg som mann et år.

Høydepunktet var selfølgelig aprildager med Dei Gode Døma, sammen med Lula, Rammen og June - og møte med alle de andre fra blogosfæren. Frem til det var det digitale året i stor grad preget av Virtuelle verdener i skolen - med fokus på Second Life. Etter det var det jakten på jobbsøk og vektreduksjon som sto i fokus.

20 kg lettere begynt jeg i august som 1. konsulent på THVS, i avdeling TEO (team elev organisering). Mesteparten av arbeidsdagen går med til arbeid i og med administrative pedagogiske programvarer. I den forbindelse har jeg opprettet en d&b-gruppe, hvor vi i vgs som jobber med slike, forhåpentligvis etterhvert vil kunne støtte hverandre i arbeid med disse applikasjonene.

Bloggingen av avtatt sammenlignet med foregående år, noe som skyldes flere grunner: twitter, jobbytte (fokusskifte) og prioritering av andre ting - som f.eks å gå ned i vekt. Ting tar tid ... Som et resultat av det, har kommunikasjonen med blogosfæren også avtatt - med behovet så og si ...
Jeg har brukt mer tid med mine 1. life venner, enn med mine SL-venner i siste halvår. Og sånn vil det nok bli en stund fremover tenker jeg. Bloggen her vil nok fremdeles bestå, selv om den mest aktive bloggingen forgår i jobbsammenheng som 1. konsulent1. .

Nye stikkord for forsetter i 2010 er: fokus og mot. Nødvendige faktorer for veien fremover. Fokus på helse, og fokus på arbeidsoppgavene i jobbsammenheng - det er så mye å lære. Til tider er jeg bekymret over (der kom kvinnen tilbake igjen :) om opplæringen vil være tilstrekkelig og grundig nok for at jeg skal mestre oppgavene som venter: timeplanlegging for 270 lærere og 1770 elever ... Urk og dobbelt urk - gi meg mot (eller en manual på de tyngste programmene jeg arbeider i: Extens's planleggingsmatrise og GP-Untis (den bønnen går til IST!), det vil være til stor hjelp.
Samtidig skal jeg ha tid til de ting som betyr mest for meg og som gir meg livslyst og kenergi i hverdagen - mine barn, venner og kreative innslag som f.eks. fotografering (den siste blir alltid forsømt ..., men det er lov å håpe ...). Og slik vil vel dagene gå ...

Takk til alle for 2009, og gode ønsker for 2010!