søndag, september 24, 2006

15 mnd. til deadline!

Stem og trykk på Vote for å se deltakelse og resultatet så langt!

Har elevene - på din skole i dag - mulighet til å produsere digital lyd, video, grafikk, hypertekst og refleksjoner over egen læring gjennom digitale mapper, som dokumenterer deres læringsprosesser og nevnte læringsprodukter?

Ja vi oppfyller målene i Program for digital kompetanse ved min skole.

Nei, vi oppfyller ikke målene i Program for digital kompetanse.Om et år og tre måneder - i 2008 - skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring (Program for digital kompetanse s. 14). IKT skal også være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, baser tpå organisasjons og arbeidsformer som fremmer læring og nyskapning. En av hovedutfordringene er å koble tilgang til infrastruktur med økt pedagogisk bruk av IKT i læringsarbeidet. Pedagogikken skal danne grunnlaget for arbeid med læringsressurser, og dette innebærer et lærignssyn som ser digitale læringsressurser som en inspirasjonskilde for de lærende.

Innen 2008 skal alle norske utdanningsinstitusjoner utnytte IKT på en pedagogisk og innovativ måte i læringsarbeidet. Alle lærere og lærende skal inneha den nødvendige digitale kompetansen for å kunne etterspørre, utnytte og være medutviklere av digitale læringsressurser (Program for digital kompetanse s. 32).

Innen 2008, skal alle kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte, for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne være fullverdige deltakere i informasjonsamfunnet. (Visjonen i: Program for digital kompetanse).

Altså, vi skal :

  • være blant de fremste i verden når det gjelder pedagogisk utnyttelse
  • utnytte IKT på en innovativ måte i læringsarbeidet
  • ha den nødvendinge digitale kompetanse for å være medutviklere
  • kunne utnytte IKT sikkert, fortrolig og kreativt - som fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet

Den digitale kompetansen skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting. Programmet skal vedvirke til varierte arbeidsformer, bedre motivasjon og øke læringsutbytte, og være nært koblet til morgendagens utdanningspolitikk med et livslang læringsperpektiv som fokus.

Karl Fisch har laget en powerpoint - Did you know - som kanskje peker på morgendagen, og hva vi har i vente. Dean Shareski har også laget en remix av PPT'en på Youtube. Kanskje får du noen tanker og refleksjoner du ønsker å dele? Legg gjerne igjen en kommentar!

Altså: 15 mnd. igjen til deadline før vi skal være, ha og kunne: utnytte ved fortrolighet, sikkerhet, kreativitet og innovasjon - som fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet.

En fullverdig deltaker i samfunnet, er kanskje en borger som er bevisst sine rettigheter, og som benytter seg av sine rettigheter og gjør sine plikter.

Hva er så en fullverdig deltaker i informasjonssamfunnet? En som er bevisst sine rettigheter, benytter seg av sine rettigheter og gjør sine plikter? Kanskje blir det mer presist å bytte ut rettigheter og plikter med muligheter og ansvar ... Altså at: en fullverdig deltaker i informasjonssamfunnet er en som er bevisst sine muligheter, benytter seg av sine muligheter og tar ansvar.

Hva innebærer det å kunne bruke IKT fortrolig? Hva innebærer det å kunne utnytte IKT med sikkerhet?, med kreativitet og innovativitet?

Fortrolighet og sikkerhet fordrer kanskje kunnskapens hva og hvordan med forankring i felleskapets grunnleggende verdier, og er kanskje mer preget av instrumentalistisk aktivitet og konsum? Mens kreativitet og innovasjon kanskje mer fordrer skaping og produksjon forankret i visjoner og drømmer? Program for digital kompetanse viser - i så fall - til et balansert forhold i sin målsetning. I den akademiske tradisjon har instrumentalisme og konsum - også kjent som flaskepåfyllingsmetoden - vært overveiende dominerende helt siden antikkens tid. Og nå, godt over midtveis i programmets periode kan man jo spørre seg: Hvordan står det til femten måneder før deadline? Legger pedagogikken grunnlaget for arbeidet med læringsressurser?

Er vi nærmere gårsdagens utdanningspolitikk enn morgendagens? Er det balanse mellom konsum og produksjon når det gjelder elevenes deltakelse i informasjonssamfunnet?

Er det slik at arbeidsformene og vurderingsformene reflektere den digitale hverdag - hvor man tar i bruk digital lyd, video, grafikkk, hypertekst og refleksjon over egen læring i mappearbeid. (Program for digital kompetanse, s. 21).

Det er nok flere spørsmål enn svar i denne posten. Har du noen refleksjoner - noen kommentarer?

mandag, september 04, 2006

Sant, bra og nyttig!

Pim er et nyttig svensk nettsted som stiller med flere forskjellige brukerveiledninger for de mest vanlige programvarer. Nettstedet fant jeg via tips siden til Utdanning.no. Den tredje godbiten er en wiki: Free Tools for Teachers and Professors. Det var også via denne siden jeg fant tips om blogging.