søndag, mars 18, 2007

Tankekart og digitale MindMaps

På forige post fikk jeg flere nyttige tips om pdf-konverter. Takk til alle som bidro der, og til alle i blogosfæren som hele tiden bidrar til en nyttig samling lenker.

En kollega har spurt om jeg kan bidra en økt med å lære elevene og bruke (digitalt) tankekart. Det gjelder å holde det enkelt slik at det kan fordøyes og slik at ikke teknologien blir et hinder, så det gjelder derfor å finne et kjekt verktøy. Den siste tiden har det dukket opp flere tips om dette i blogosfæren: www.mindmeister.com (som jeg ikke får registreringen til å virke på - død verifikasjonslenke), og http://bubbl.us/edit.php (som er morsom når det eksploderer :O) www.mindomo.com (joda ... skjønner bare ikke hvordan jeg skal få publisert slik at jeg har en url å referere til ...), og selv bruker jeg www.gliffy.com som jeg synes fungerer ganske godt spesielt etter at man kan integrere bilder etc., men ingen av dem treffer liksom helt eller har alt i ett. Så, hvis noen har kommentarer eller tips ... :O)

Det andre aspektet er å finne gode retningslinjer for utvikling av selve kartet. Ikke overraskende fant jeg Guttorm Hveem blant de i første søk. Så fant jeg denne filmen med tilhørende innhold:


For at hele hjernen skal stimuleres under notattaking og tankeorganiseringsteknikker anbefales det å ikke bare inkludere ord, nummer, kronologiske rekkefølger, sekvenser og linjer, men også farger, bilder, dimensjoner (nivåer), symboler og visuell rytme. Kort sakt: Tankekart!

Når man skal lage tankekart er nøkkelordene du velger å bruke viktige. Om du feks skal tar frem et tankekart laget for fem år siden, kan det hende det blir vanskelig hvis du ikke har laget kartet med gode nøkkelord eller fraser.

Gode nøkkelord eller fraser er ord som fremkaller bilder - ofte enten et sterkt verb eller substantiv. Altså et ord som er sterkt fremkallende eller har evnen til å forme bilder, og f.eks. ord som lett skaper assosiasjoner.

Tankekartlover:

 1. Start med et fargebilde i midten
 2. Bruk bilder gjennom hele prosessen
 3. Ord bør være i trykkbokstaver
 4. Ord på linjer, og hver linje bør ha en forbindelse til en annen linje
 5. Hvert ord en linje, hvor hvert ord har mange kroker for fri ideflyt og fleksibilitet
 6. Bruk farger for stimulere hukommelsen - behag øyet
 7. Ikke vær kritisk - la tankene løpe fritt

Avanserte tankekart:

 • Piler: kan brukes for å vise hvordan forskjellige deler i mønstre og strukturer henger sammen
 • Tegn: * (Asterikser), ! (Utropstegn) ? osv. kan brukes ved siden av ord for å vise sammenhenger, modifisere eller gi følelse av en dimensjon.
 • Geometriske figurer: kan brukes for å gruppere eller understreke natulige sammenhenger (f.eks. trekanter for å vise mulige løsninger i problemløsningssammenhenger). De kan også benyttes for å demonstrere hierarki eller grad av viktighet (f.eks. sirkel i midten, ovaler for nest viktigst, trekanter for ideer eller neste grad av viktighet osv. ). Her kan vi også velge å gjøre figurene tredimensjonale.
 • Kreative bilder: for å føde et tema (en mann brukte feks mønsteret av et molekyl i utførelsen av tankekartet når han arbeidet med et fysikk prosjekt om atomer).
 • Farge: Støtte for hukommelse og kreativitet - kan brukes på samme måte som piler (for å vise relasjoner og sammenhenger mellom forskjellige områder eller mønstre).

Tankekarttips for forelesninger og artikler:

Når tankekartet er ferdig laget, gjenstår det bare å bestemme hvilken rekkefølge informasjonen skal presenteres i (Kanskje kan tid, geografi eller naturlige mønstre hjelpe deg å velge kronologien (mine ord)).

Tankekarttips for notattaking:

Det er innholdet og ikke orden som er viktigst. Nøkkelordene og bilder er alt du trenger.

Tankekarttips for møtevirksomhet:

Sentrale temaer, med undertemaer presenteres i kartet og blir et visuelt bilde av komplekse interaktive tanker. Prosessen sjerper tankegangen, øker evnen til refleksjon og stimulerer til økt tankevirksomhet.

Fritt oversatt etter kilde: http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Mindmap/buzan2.htm

NB!

Skulle noen ha undervisningsopplegg (filmer etc. for motivasjon) eller annet nyttig materiale (tips, korreksjoner ...) å dele for suplering, så tas det imot med mange takker og bukker ...


Gratis pdf-konverter

Jeg har i en tidligere post spart på en lenke til en gratis online pdf-konverter - som jeg skulle prøve ut ved en passende anledning. Nå er en passende anledning - det er vår, det er cv-tid. Denne fikk jeg ikke prøvd, fordi den hadde en begrensning på 2 MB og i min alder veier en cv litt mer ... he he. Jeg søkte på nett og fant denne som fungerte utmerket. Den eneste ulempen var at det måtte gå en halv time mellom hver opplastning - en måte å skaffe seg kunder på antar jeg, siden lenken for å oppheve ventetiden førte rett til en oppgradering som innebærer betaling ...
Cool tool anyway :O)