torsdag, november 13, 2008

Quest AtlantisQuest Atlantis (QA)er en virtuell verden - med spillmetafor - for grunnskolens elever mellom 9 og 14 år. QA, som også vil kalles en MUVE (Multi User Virtual Environment) er utviklet ved Indiana University Bloomington, SRLT (Senter for Research on Learning and Technology).

QA er basert på Comenius tre prinsipper:
Fortell meg, og jeg vil glemme.
Vis meg, og kanskje jeg vil huske.
La meg delta, og jeg vil forstå.

Bakgrunnshistorien til Atlantis får du i filmen over: Atlantis hadde en god leder, om etterlot seg en sønn og en datter som med sin egoisme fordervet planeten Atlantis, som befinner seg i et annet solsystem. En undergrunnsgruppe som kaller seg The Council, har laget en portal mellom vår verden og Atlantis, som kalles Otak. Det er her, og i 15 andre virtuelle verdener den oppdragene løses - gjennom denne pedagogiske trekant:
  • Learning (kompetansemål)
  • Playing (oppdragene med mulighet for å levle (heve status ved å høste poeng))
  • Helping (etikk (ikke religiøs)). Her kommuniserer de med barn på jorden, og prøver å sette sammen bitene av Visdomsbuen.
QA sies å være et godt sted å lære seg virtuelle normer. Det finnes ikke mulighet for bruk av voice inne i QA, kun chat. Denne overvåkes av personer, som vil varsle den ansvarlige læreren med utskrift, om det skulle bli brukt et uhøvelig språk eller oppførsel av annen uønsket art. Kun engelsk er i utganspunktet tillatt i chat. Om et annet språk brukes, må lærer selv være moderator å kontrollere at ingen gjør noe annet enn det de skal der.

Lærere kurses før de får anledning til å ta med seg en klasse inn. Alt er selvfølgelig gratis, og reklamefritt. De fleste land som bruker QA, sies det, (har foreløpig hatt 20 000 elever inne) trener elevenes engelskkunnskaper - sammen med etikk og miljøaspektene. Det finnes både twittergruppe og facebookgruppe som læreren kan være med i. Hver siste onsdag i måneden samles også lærere i Teacherville, som er læreres egen virtuelle plass.

Jeg stiftet bekjentskap med QA i Second Life, gjennom nettverket mitt der. Siden det anbefales at man gjennomgår kursingen med en kollega, var det naturlig å be Moldeklev om har blitt en skikkelig reser i SL. Grunnen til dette er at man skal kunne støtte seg til noen man kjenner fra før i prosessen og etter. Når kursingen er ferdig, er det åpent for samarbeid med elever og lærere fra andre land og kontinenter, i spennende og faglige utfordrende omgivelser.

Vår første samling var i kveld, og vi skal treffe gruppen på tilsammen 8 deltakere, de tre neste torsdagene fremover - kl. 20:00 norsk tid (Rettelse: 14.11.08 - 13:25). Møtet er satt til å vare 90 minutter. Det er fult mulig å melde seg på enda for de som interessert, siden denne første samlingen i hovedsak dreide seg om innføring i det mest grunnleggende. De tre neste samlingene er obligatoriske, og innebærer litt lekser. Ønsker du å vite mer, kan du igjennom deltaljene for Teachers Personal Development planen i ro og mak.

Kjenner du at du har litt lyst?
QA er ikke ute etter: every teacher in the world, but the best teachers in the world!
Så da er det bare å hive seg med. Har du lyst, men er litt engstelig for å kaste deg på MUVEs-bølgen, så er dette plassen å starte på!
Vi trenger deg c",)