torsdag, mai 29, 2008

circaVie
Enda en tidslinje som kan være svært så aktuell for undervisning (eller ferien :) Tipset kom fra Hans Petter, som faktisk var en av de (to) første norske bloggere jeg stiftet bekjentskap med. Han har lenge vært et forbilde i forhold til å lære seg blogosfærens normer og etikk.

circaVie - som så mange Web 2.0 verktøy - har sine spesielle kvaliteter. Når man skal bestemme seg for om det ene Web 2.0 verktøyet, foretrekkes fremfor et annet kan man fort få problemer. For egen del ender med at jeg som regel skulle ønske jeg fant en kinderegg variant - en som har alt. Det som tiltrekker med circaVie er selfølgelig det jeg savnet hos de andre: mulighet for å bytte bakgrunnsfarge, større skriftstørrelse, bildet som vises på linjen. Man kan både laste opp bilde fra egen maskin, eller legge inn url-adressen. Selv foretrekker jeg den siste varianten, som sparer meg for tid og plass. Jeg liker også at filmen (som også legges inn ved url-adresse) kjøres i eget vindu - problemfritt! Det beste av alt: Man kan legge inn kommentarer (setter pris på om noen tester den :) - fantastisk, tenk undervisning, tenk undervisning! Mulighetene skulle være mange.

Det eneste jeg har å utsette på verktøyet, og det er ganske avgjørende for min del, er at man må oppgi dato i form av: mm/dd/yyyy. En mulighet er også at man kan legge inn time og minutt (for dem som lever i et slikt modus er jo dette flott :). Man kan altså lage en temmelig nøyaktig tidslinje. MEN, problemet mitt er at jeg ikke vet hvilken måned Marthin Luther begynte på det filosofiske akademi i Erfurt, og jeg hadde heller ikke tenkt å gå så detaljert til verks. Programmet godtar ikke kun årstall, og det blir jo litt dumt om jeg skal feilinformere elever med fritt valgte datoer. En annen ting var at ø'en ikke ville, mens æ var helt OK. ?.

Både denne og de foregående tidslinjer har fått feedback fra undertegnede. Vi får virkelig håpe de kan gjøre datoen mer fleksibel - så får vi heller overleve ø'n c",)

Takk til Hans Petter!

onsdag, mai 28, 2008

Dipity


Jipity Dipity Doo! Takk til Jørn som tipset om Dipity i forrige innlegg. Etter en rask titt - igjen - så kan jeg være enig i at denne er enklere. Den har også en hel del muligheter når det gjelder å legge til informasjon: bilde, lenke, film, og kart. Man kan også legge inn feed fra f.eks. blogg, og på den måten få en loggføring over bloggposter i en litt annen versjon. Man har fire faner for valg av visning:


Eks. på List View


Flip BookMap ViewOm det er noe jeg skulle ønske meg i dette verktøyet, så må det være mulighet for å kunne forandre på tekststørrelse, bakgrunnsfarge og skrifttypen. Tallene på tidslinjen synes jeg blir for små, så tekststørrelse er det største savnet. Ellers så må jo jeg si at Dipity langt på vei møter mine behov, og embed funksjonen her er mer Web 2.0 tilpasset med mulighet for integrering på blogg. Det skal være enkelt! Man kan velge mellom to embed-koder, og jeg er vel ikke helt fornøyd med noen av dem. Den ene pga. visningen (som når jeg prøvde var litt trøblete) Her er den andre:Foruten at den er svært undervisningsvennlig med sine muligheter for film, kart og lenker til annet relevant knyttet til hendelser, så vil jeg tro at denne kan være en fin feriedagbok. Men hvor i all verden skal man dra? c",)

Takk til Jørn :)

tirsdag, mai 27, 2008

xtimeline
Xtimeline er slett ikke så værst. JaO blogget om den nylig. I en kort test her, faller den sånn middels i smak. Det positive er at den har embed funksjon, og man kan last opp bilder til hvert punkts beskrivelsesdel (som åpnes ved klikk). Jeg savner forskjellige størrelser, som tilpasning til blogg f.eks. Tidslinjen du ser ovenfor har jeg manipulert rammen på for å få den til passe i blogposten. Dette medfører en litt klumsete skrollfunksjon. Man kan knote det til ved å bruke piltaster i stedet for å ta tak i den grønne indikatoren (kan man kalle den det?), eller man kan selfølgelig legge den ut på en wiki.

Skulle du vite om noen bedre tidslinje er jeg veldig interessert - med embedfunksjon, det er viktig :)

søndag, mai 25, 2008

Er Nyno fusk?


Vi har nettopp gått til innkjøp av Nyno, et program som smertefritt lar deg skrive korrekt nynorsk. Bakgrunnen for min investering (400 kr. i abonnementavgift pr. år for lærere og studenter), er flere grunner:
 • Man må aktivt forholde seg til begreper og velge riktig alternativ (ordklasser) som programmet foreslår, og lærer dermed også mer
 • Alle i familien vil nyte godt av det - en på ungdomsskole, en på vgs til høsten og undertegnede lærer (barna vil også mest sannsynlig få bedre karakter på innleveringer, noe som vil heve poeng på inntak til videre skolegang)
Jørn Pettersen kvitret meg på min twirl med følgende spørsmål: Er Nyno fusk? Hva om en elev laster ned programmet på minnepenn, og bruker det på eksamen (Alle hjelpemidler tillatt - remember :)?, eller forberedte noen tekster på bokmål, kjørte dette gjennom Nyno og la til disse på minnepennen - eller printet dem ut. ? Udir er klar i sin tekst når det gjelder bruk av programmet under eksamen - ikke tillatt med oversettelsesprogrammer i språkfag. Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?

Personlig har jeg et greit forhold til nynorsk i undervisningen. Jeg synes selv jeg har hatt nytte av nynorsken, som har et rikere ordforråd enn bokmål. Men, jeg mener vurderingen i faget ikke er på sin plass - noe Nyno med sin eksistens bare understreker. Jeg lurer på hvor mange elever som bruker dette programmet i sin forberedelse av tekster under eksamen ... For en kameratgjeng vil ikke dette koste stort å innvestere i - kollaborasjon er jo vinden for tiden også må vi huske.

Teknologien utvider våre kulurelle rammer, og de digitalt innfødte flyter med mens skolens akademiske tradisjon sliter når veggene faller. Alle hjelpemidler tillatt er et skritt i riktig retning, men samtidig altså et etterslep.

Vil du anse bruk av Nyno som fusk?
Er det ikke på tide at mappevurdering innføres - obligatorisk - over hele fjøla?Her får du ein smakebit (tok meg 10 min. å lage teksten):

Vi har nett gått til innkjøp av Nyno , eit program som smertefritt lèt deg skrive tilnærma korrekt nynorsk. Bakgrunnen for investeringa mi (400 kr. i abonnementavgift pr. år for lærarar og studentar), er fleire grunnar:
 • Ein må aktivt ta stilling til omgrep og velje riktig alternativ (ordklasser) som programmet foreslår, og lærer dermed også meir
 • Alle i familien vil nyte godt av det - ein på ungdomsskule, ein på vg sin til hausten og underteikna lærar (barna vil også mest sannsynleg få betre karakter på innleveringar, noko som vil heve poeng på inntak til vidare skulegang)
Jørn Pettersen kvitra meg på min Twirl med følgjande spørsmål: Er Nyno fusk? Kva om ein elev lastar ned programmet på minnepenn, og bruker det på eksamen (Alle hjelpemiddel tillaten - remember :)?, eller førebudde somme tekstar på bokmål, køyrde dette gjennom Nyno og la til desse på minnepennen - eller printa dei ut.? Udir er klar i teksten sin når det gjeld bruk av programmet under eksamen - ikkje tillaten med omsetjingsprogram i språkfag Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?

Personleg har eg eit greitt forhold til nynorsk i undervisninga. Eg synest sjølv eg har hatt nytte av nynorsken, som har eit rikare ordforråd enn bokmål. Men, eg meiner vurderinga i faget ikkje er på sin plass - noko Nyno med sin eksistens berre understrekar. Eg lurer på kor mange elevar som bruker dette programmet i førebuinga si av tekstar under eksamen ... For ein kameratgjeng vil ikkje dette koste stort å innvest i - kollaborasjon er jo vinden for tida også må vi hugse.

Teknologien utvidar våre kulturelle rammer, og dei digitalt innfødde flyt med mens skulen sin akademiske tradisjonn slit når veggene fell. Alle hjelpemiddel tillaten er eit skritt i riktig retning, men samtidig altså eit etterslep.

Vil du vurdere bruk av Nyno som fusk?
Er det ikkje på tide at mappevurdering blir innførd - obligatorisk - over heile fjøla?

Hvem vet hva man kan få bruk for? - en bloggers steinalderresept


Noen ganger lurer jeg på om denne bloggingen min egentlig bare et primitivt behov - genetisk betingen kanskje eller et slags innstinkt fra urtiden som trenger seg gjennom alle utviklingsstadier opp igjennom historiens mange epoker: JEGEREN, SANKEREN og/eller JORDBRUKEREN! Jeg samler og samler, dyrker og gror.

Ja, det er meg tenker kanskje også du... Og vi får det forsåvidt bekreftet ved googling:
Genetisk tilpasning skjer ofte langsomt. Derfor er vårt genom i dataalderen nesten likt steinaldermenneskets
Antakeligvis befinner jeg meg - sånn teknoparallellt sett - midt i skiftet der jordbruket tar seg opp. Jeg er en PIKSELBONDE! Jeg ploger ikke, jeg blogger - med plug and play - all day! Produserer bits - ikke korn heldigvis i følge artikkelen:
Overgangen fra jakt og sanking til jordbruk førte generelt til dårligere helse, først og fremst forårsaket av det store innslaget av korn i kostholdet. Korn mangler en rekke næringsstoffer og kan utløse autoimmunsykdommer og psykologiske og nevrologiske lidelser. Mennesket mangler fysiologiske og biokjemiske mekanismer som kan nøytralisere forsvarskjemikalier i korn. Denne genetiske mistilpasningen mellom våre ernæringsbehov og mangelen på næringsstoffer i korn kan utløse en rekke sykdommer, spesielt hvis korn inntas i store mengder.
Men hva vil store mengder bits og piksler tilføre min helse om den inntas i store mengder ... er det så mye bedre enn korn? RSS-leseren min har omtrent 1100 uleste poster, 800 av disse ligger i en bits buffer jeg kaller Parkering. Alt dette skal jo fordøyes. Den tar jeg på regntunge og late dager i sommerferien - når jeg har parkert. Verre er det med de 143 som ligger i mappen Nyheter ... og for ikke å snakke om de 200 som ligger i Social Network News. Da kan det jo være en trøst å tenke på at piksler og bits ikke fordøyes verken biokjemisk eller fysiologisk - sånn med tanke på helsa:
Sosiokulturelt er vi langt mer tilpasningsdyktige enn biokjemisk og fysiologisk.

Det gjelder bare finne frem til riktig kosthold - steinalderresepten:
Steinaldermennesket omsatte 4 - 5 ganger mer energi gjennom daglig bruk av musklene enn mennesker med vestlig livsstil (13). En resept for et bedre liv bør derfor inneholde variert, fysisk aktivitet.
Om man tenker på hva man tar av inn av piksler og bits, i forhold til hva man ut - i form av egergi - så står kanskje ganske dårlig til rundt omkring i blogosfæren. Hva bør en bloggers steinalderresept inneholde tro - ved siden av det å dyrke og gro? Her er mine forsetter for sesongen når det gjelder first life:
 • En sykkeltur (til og fra jobb eller butikk - værforbehold :)
 • En sjelelig fordypning med kamera (minst ett bilde som er verdig å ta med seg til den lokale kameraklubb (bør investere i nytt kamera!))
 • En gåtur med nabo'n (for å løse alle verdens problemer - noen må jo gjøre for christs sake!)
 • En tur i hagen (sneglejakt og uttagering)
Har du noen?


lørdag, mai 24, 2008

Teachers Pet

teachers pet software
Microsoft Word (Windows)
Teachers Pet er et hendig lite verktøy med mange forskjellige funksjoner som fungerer i word eller open office tekstbehandler. Programmet er basert på engelsk språkbruk, men fungerer også på norsk - for det meste. For språklærere er det her bare å bruke sin didaktiske og pedagogiske kreative sans. Noen eksempler:
Verb Tense Test Maker [Alt+v]
Select an English verb conjugation with your cursor and this macro will search the Microsoft Word Dictionary for its root form and then create a test with the results. Note: The root form is not always available in the MS Word dictionary. For Example: BEFORE I have been learning English for two years. AFTER I .......... (learn) English for two years.
Kan manipuleres på norsk til for eksempel:
FØR:
Min bror gikk gå på skolen i 10 år.
ETTER:
Min bror .......... (gå) på skolen i 10 år.
Man skriver bare infinitivsformen inn etter verbet - innfyllingsordet, merker det og velger fra verktøylisten eller kortkommando (Alt+v).

En annen funksjon er:
Paragraph Breaker
Place a plus sign (+) where you want to break a block of text and this macro will shuffle the order of the lines.
For Example:
BEFORE
The reason a dog has +so many friends is that he wags +his tail instead of his tongue.
setninger blande å velge kan Man også automatisk - eller om man ønsker det: bare enkelte ord. Kjekt for norsk 2 elever som får litt å bryne seg på da. Programmets kortkommandoer gjør det hele enkelt og effektivt. Her noen ord fra strandturen vår i forrige uke f.eks.:
 • ønejjesrSt
 • lgeSen
 • kjeSll
 • andS
 • eHlom
 • rSkæj
 • rKaebb
Synonym og antonym ordliste fungerer også på norsk, men spørsmålet som stilles, skrives automatisk på engelsk:
Det var en gang en jente som skulle bade. Which word in the text is similar in meaning to: rense / bade / skylle / vaske / børste / feie / pusse / rengjøre / reingjøre / renske

Ja, så får man bare oversette den da, og man kan med dette verktøyet velge forskjellige tilnærminger, som f.eks. hvilket ord man med fordel kan bruke, hvilke man ikke kan bruke i forskjellige sammenhenger osv.

Det verktøyet jeg kanskje vil bruke mest er kryssordgeneratoren:

Man skriver ganske enkelt ordene etterhverandre, merker dem og velger Simpel Crossword maker:
Read this doc on Scribd: kontakt


Her er flere beskrivelser og retningslinjer:
Read this doc on Scribd: teachers pet text tool 5


Forå innstallere verktøyet må man aktivere for Macroer ved å gå til: Verktøy > Macro > Sikkerhet og så sette denne til Middels, før man kan aktivere.

Synd jeg ikke fant denne litt tidligere ... snart slutt for norsk og engelsk undervisning i denne omgang c",)

Eksamen 2008 - shift happensNorsk skriftlig eksamen ble avviklet i går. For vår del gikk det noenlunde smertefritt, etter at et lite it-korps med skolens guruer og kommunens folk hadde jobbet til sent på kveld. Elevene bidro også sterkt med bæring og kobling i forkant.

Selv var jeg en del av vakt-teamet, og min oppgave gikk for det meste med til å passe på at andre fikk avlastning. Det kan være krevende å sitte stille i timer - å glo. Man får ikke lov å drive med andre sysler enn kognitiv virksomhet. Mine tanker gikk til refleksjon over hvordan diagnosers symptomer - spesielt angående adferd - fordamper som dugg for solen i slike settinger. Etter å ha overvært konfimasjoner flere ganger, trodde jeg fenomenet kanskje var koblet opp mot den hellige ånds tilstedeværelse. Men etter å ha overvært eksamen må jeg kanskje på ny lete etter de store svar i livet.

Det tekniske gikk som nevnt som håpet, med et par mindre oppstartsproblemer hos et knippe elever som fikk problemer med innlogging og passord. Her virket backup-planen utmerket. Nye passord ble delt ut, og etter 10 min. var de fleste i gang.

Organiseringen kan etter min mening bli bedre. Elevene - med unntak IOP-elever - fikk en pult hver. Her skulle de ha plass til bøker, brus, matpakke og snacs - alt pakket i knitrefritt materiale (brødposer er tingen). Dette blir for trangt etter min mening. Elevene bør ha en ekstra pult ved siden av seg når de skal sitte 5 timer i strekk å skrive. For å begrense vaktpersonell stuer man dem som sild i tønne, og ingen voksne hadde nok funnet seg i en slik eksamenssituasjon. På tross av dette kom det ingen klager, bare blide fjes å se.


Litt morsomt blir det når gammel form møter ny form. Elevene kunne ta med alt de ønsket av hjelpemidler. Minnepenn var også tillatt. Her kunne man laste ned informasjon i bøttevis om man ønsket (tror . Fra foregående år har det vært praksis at alt av kladd skal leveres, og dette hang igjen i instruksene. Det gir lite mening at elevene ikke kan ta med papirversjonen når de likevel kan lagre den på minnepennen. I grunn gir det lite mening i det hele tatt, mest bare sjarmerende. La oss håpe at det innen 2013 innføres krav om kommunikasjon også - dvs. mappevurdering og avskaffelse av nåværende skriftlige eksamensform c",)

mandag, mai 19, 2008

Harald bloggerDet er svært begrenset mulighet jeg får til å introdusere blogg for elevene på ungdomsskolen. Det er mange grunner til det, men mest av alderen på elevene - den gyldne grensen på 15 år! I februar fikk jeg velsignelse til å kjøre et alternativt opplegg for et knippe elever på en aktivtitetsdag. Ikke alle elevene blogger - men Harald blogger :)

Se hva Harald bruker fritiden på! Er ikke dette svigersmors drøm så vet ikke jeg - give the man a hand (eller en applauderene kommentar :)
c",)

mandag, mai 12, 2008

Litt av hvert ...Som du forhåpentligvis la merke til så har jeg pimpa bloggen i dag. Jeg har dilla på sterke farger for tida når jeg leker meg med bildene som jeg tar - uten mål og mening - når jeg er på sykkel eller gåtur i nærmiljøet. Mentalt har jeg sommerferie, noe som ikke er spesielt bra når det fremdeles gjenstår over 5 uker. I tillegg har jeg også vært på en slags pixelferie om man kan kalle fravær av blogging for det. Om jeg er tilbake er vel litt tidlig å si kanskje. Jeg kjeder meg litt om dagen, eller er mindre engasjert kan man kanskje si. Etter å tenkt litt over hva det kan komme av, er konklusjonen ganske enkelt det at jeg mangler mål og mening - på lang sikt vel og merke (de kortsiktige er det for mange av). Etter å ha vært svært målbevisst i flere år, så befinner jeg meg nå i et slags vakum tror jeg - i vaffal kjennes det sånn ut. Det er ansettelsesstopp i kommunen, og i følge kilder kan jeg belage meg på å være tilkallingsvikar de neste 15 årene ... Ja ja, man får ha is i magen ... rettelse: man får ha en isbre i magen.

I dag har jeg prøvd å bli venn med Gimp, og det har forsåvidt gått greit selv om jeg må inrømme at jeg ikke er overbegeistret. Men, til å være gratis verktøy er det jo slett ikke galt, særlig med tanke på at man også kan produsere animasjoner. Men, skal man publisere dem må man ha plass på server, og det er det slett ikke alle som har eller ønsker at elever skal ha tilgang til ... I tillegg må man jo laste ned programmet, og det i seg selv kan være kjekt å styre unna - generelt alt som tar plass når det gjelder skolemaskiner. I følge den nye læreplanen kommer man like langt med Picnic, Fotoflexer og Gick skulle man tro (og personlig trenger jeg mest av alt egentlig bare et nytt kamera - speilrefleks med autofokus som tar skarpe bilder):

 • Fra 4.klasse skal elevene kunne " bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram."(Kunnskapsløftet s.94)
 • Fra 7.klasse skal eleven kunne: " fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt" (Kunnskapsløftet s.95)

Ellers så kjenner jeg at jeg gleder meg til en søndagstur med dere fra blogosfæren i SL (takk for respons på twitter :). Kanskje vi til å med kan dra på sommerferie sammen - de fleste har kanskje nok med å avslutte året akkurat nå? Jeg vet om noen solfylte strender med palmesus om det skulle bli regntunge dager. Invitasjon kommer c",)

Eidene - Tjøme

søndag, mai 11, 2008

Edunation II - Free tools for teachersI found lots of nice tools for educators at Edunation II. Dudeney Ge - Gavin, has done a great job building the island. Thanks for sharing Dudeney! I collected these tools into my inventory:
 • Podcast player
 • Powerpoint presenter
 • Speak Easy
 • Blog reader
 • Region Audio Media Server
Cant wait to check them all out - might be part of my rainydayssummerproject c",)

lørdag, mai 10, 2008

Verdens EndeÅrets første sykkeltur til Verdens Ende gikk unna i dag, i et stålende sommervær. Flere språk kunne høres blant måkeskrik, og 20 000 turister har inntatt øya vår. På turen i dag gikk tankene til en tidligere kollega, som nylig valgte å avslutte livet, og til hans nærmeste familie. Måtte de finne styrke til til å bære sorgen.

Hvordan kunne du?

Slideshowet er laget i Slideroll, et verktøy jeg kom over med googling etter slideshow - add music.

Odeo Studio

Summary Odeo Inc. LicensingImage via Wikipedia

Da skulle alt være i orden på Odeo Studio ser det ut til. Den har ligget mer eller mindre nede en stund pga. problemer. Et enkelt og greit vektøy for produksjon og publisering av lyd. Lykke til c",)

mandag, mai 05, 2008

Intellagirl at Clever Zebra - Second Life


IntellagirlImage via Wikipedia
Update 06.05.08: Intellagirl - part 1-5

Forrige søndag var jeg på konferanse i Second Life igjen, denne gang med Intellagirl, Ben Lorica og Bryan Carter. Klippet over er fra de siste minutter - av ca. 50 - av Sarah Robbins aka Intellagirl's foredrag: Education = Communication. Det var - om jeg skal tippe - omtrent 40 tilskuere inworld med sine avatarer, og vi fikk anledning til å stille spørsmål i etterkant som klippet over viser (den siste av 5 deler som jeg kanskje får lastet opp på Youtube etterhvert).

I hverdagen min, som nyutdannet (gjentar meg selv en del - vet det :) står jeg langt nede på listen over ansatte som får anledning til å dra på kurs eller andre happenings for faglig påfyll. Oppdateringen og inspirasjonen jeg får gjennom Second Life, podcasts, WebloggEd o.l. er derfor gull verdt. På tross av kun to års fartstid i skolen, tør jeg litt beskjedent påstå at jeg allerede nå har vært på flere konferanser enn jeg antakelig noensinne vil oppnå i det som vil bli bydt meg for resten av min karriere. Grunnen er såre enkel, og som Intellagirl i sin tittel og i sitt innhold påpeker: Education = Communication.

Jeg er redd skolen's gonna bli left in (or as) the dust ...
c"_