søndag, september 23, 2007

Doodle!

clipped from doodle.ch
Doodle
blog it
Med Doodle kan man legge inn forskjellige data som registreres. Dette kan være kjekt i mange forbindelser: registrering av påmeldinger, voteringer av ymse arter (som feks. hvilken dag passer det på?), og ja ... noe mer tro? Kom med forslag!

Kanskje er dette er et kjekt verktøy for unconferences - altså konferanser hvor man har sesjoner uten fastsatt program. Hvor deltakerne skaper programmet etter hva som er interessant - eller etter behov. Tja ... kanskje kanskje.

onsdag, september 19, 2007

Windows Live Writer

Jeg har noen ganger hatt behov for å sette inn tabell i blogg. Der har blogger en svakhet ...Kankje har jeg funnet løsningen?

Windows Live Writer
WindowsLiveWriter

mandag, september 17, 2007

Second Master...Her bygger vi opp hus og land, og funderer over masterløpet vårt fremover. Vi studerer ikke ved samme høgskole og vil ikke skrive noen oppgave sammen, men vil likevel samarbeide, støtte hverandre og reflektere oss gjennom studiet.

Hva gjør man når man blir forhindret fra å starte på sin master i first life? Akkurat :), man starter den i second life. Når alle plikter - og fornøyelser som feks. gjennomgangen av blogosfærens siste blogposter, tur med naboen, samvær og kjøring av barn til aktiviter etc. - fra first life er unnagjort, så brukes nå kveldene i Second Life. De siste dagene med ny kunnskap i ferdigheter knyttet til bruk av verktøy i Second Life, og kveldene rundt bålet med planlegging har vært lyspunkter de siste tunge dagene.

Wiki'n Second life in education har et mangfold av lenker til forskjellige ressurser innen 3D - virtelle verdener. For de som er spesielt interessert i Second Life og utdanning så vil nok siden Educational uses være av stor interesse. Her blir du tipset om forskjellige prosjekter som pågår i Second Life, og de fleste har direkte lenke. Det blir nok rusleturer til flere av disse for min del fremover nå ... Jeg har jo tiden foran meg, sånn virtuelt sett i vaffal ...
c",)

fredag, september 14, 2007

Masterproblemer ...


Det kan se ut som om mastern i første omgang går fløyten. På grunn strenge regler hos NAV når det gjelder oppmøte på nettstudier, og det at HSH i år har valgt - etter påtrykk fra kontrollorganer - å lage et 40 studiepoengskurs, ser det nå ut som om jeg blir nødt å utsette studiene til jeg har fast arbeid. Utrolig men sant.

Jeg fikk tidlig i høst muntlig klarsignal om at jeg ville bli vurdert innunder untaksreglene. De roste meg faktisk for initiativet om å ta videreutdanning ved siden av full jobb: Unntaksreglene sier blant annet at ved: Utdanning utenfor normal arbeidstid med redusert studieprogresjon på minst 50% tillates. Det tillates ikke oppmøte på dagtid, ikke så mye som en dag ...

For min del medfører dette altså at jeg mister retten til dagpenger. Som forelder må jeg prioritere barna, hvilket innebærer en forutsigbar hverdag som = oversiktlig økonomi. Selv om jeg til nå har vært i full sving som tilkallingsvikar siden skolestart, vet jeg at dette fort kan snu. Studielån er ikke aktuelt, det skal jo tross alt betales en gang, og som eneforsørger har man begrensninger når det gjelder økonomi.

Målet med studiet var å bli mer aktuell på arbeidsmarkedet. Det føles derfor veldig rart å måtte avslutte fordi jeg - i full jobb - står registrert som arbeidsledig, må slutte fordi jeg ikke har fast jobb. Jeg spekulerte et øyeblikk på om jeg skulle ta meg råd til å gjøre unna det første året ved hjelp av studielån, for så å gjøre unna de tre siste med 50 sp. progresjon. Svaret fra NAV var da at jeg - ved kun en dags oppmøte på dagtid ikke ville ha rett til dagpenger. Studiet har 3 oppmøter over 2 år ...

Jeg forstår at man må sikre seg mot folk som spekulerer i økomomisk gevinst. I mitt tilfelle mener jeg ingen er tjent med dette utfallet. Og jeg forstår ikke hvorfor NAV først ga meg melding om at mitt tilfelle - hvor studiet kunne gjennomføres på kveldstid - ville komme innunder unntaksregelen. På en måte føles det diskriminerende. Jeg kunne jo gått på et hvilket som helst kurs - bare ikke akademisk, og brukt timesvis på det, med full dagpengeutbetaling. Jeg forstår også at noen vil si: Hvorfor skal du slippe unna studielån, og ikke vi? Vel, det som gjør kanskje mitt tilfelle mer komplisert enn andre studier, er feriene som følger med det å jobbe i skolen. Jeg har også vurdert å skaffe meg jobb utenfor skolen, men i forhold til studiet, og det faktum at jeg er nyutdannet lærer fra i fjord, vil ikke det heller være noen god løsning med tanke på fremtidig arbeid. En mastergradsstudent uten erfaring kan fort bli dyr i drift, og kanskje ikke så effektiv.
- Nå ja, tenker du kanskje: Kvalitetsprinsippet gjelder i ansettelser!
- Å nei du, sier jeg da.

Kvalitetssikringen fungerer nok ikke som den skal! Jobb får man gjennom nettverk.

I første omgang nå, vil jeg antakeligvis bli permitert fra studiet, eller hva annet NAV vil kreve ... Og i så fall, komme tilbake til HSH når arbeidssituasjonen tillater det - når jeg får fast jobb. Selvstudiene fortsetter uansett, pensumlisten er tilgjengelig, og et spennende samarbeid har allerede begynt. Mer om det senere. Alt arbeidet den siste tiden med dette, korrespondanse, diskusjoner på telefoner etc., har tatt litt peppen ut av meg, og jeg har derfor blitt rammet av bloggsperre. La oss håpe den i alle fall med dette er over.

torsdag, september 13, 2007

Name that color!


Jeg har mang en gang måtte starte et bilderedigeringsprogram for å finne en heksidesimal kode eller RGB verdi. På Chir.ag's - Name that color - kan jeg også finne navnet på fargen. Tipset kommer fra Thyge Myhre - kollega ved Tjøme ungdomskole hvor jeg er tilkallingsvikar for tiden. En av skolens elever sitter i disse dager å vurderer kjøp av pc. Her kunne Thyge og Chir.ag komme eleven til unsetning når det i beskrivelsen var oppgitt navn på fargen til pc'en.

mandag, september 03, 2007

How do you feel?


En av mine veiledere - Anders Grov Nilsen - satte meg på sporet av We Feel Fine, som er en datainnsamlingsgenerator som jakter på folks følelser gjennom blogger og andre online-kilder. Frasene I feel og I am feeling skannes, og setningen lagres. Hvis det er et bilde knyttet til innlegget kopieres dette også. På den måten kan du og jeg se følelser, eller formidle følelser over hele verden. Hva kan det brukes til? Hva er det - Web 2.0 kunst?

Tar en test (med et bilde jeg nettopp redigerte i Gimp - fikk endelig lastet det ned i dag):

If you ask me how I feel about LMS? I feel like - in some ways - this flower in a pot, hanging in someone elses grip from a bike's steering wheel, unable to set my roots in solid ground, and where as the destination, directions and speed is controlled by the persons who rides the bike.If you rode this bike, where would you go? How would you let this flower grow?

c",) - no worry, feel fine!

Oppdatering - noen minutter senere:
Rett skal være rett: I lost the track of my feeling! - ;O)