tirsdag, juni 27, 2006

Konstruktivisme vs Konektivisme

Behaviorismen og konstruktivismen ble utviklet i tider hvor teknologien ikke var en del av vår hverdag. Georg Siemens utvikler en læringsteori hvor læring blir satt i teknologiens lys. Teorien har mange likhetstrekk med et sosiokulturelt læringssyn. Læring og undervisning er i følge konnektivisme ikke hierarkisk eller didaktisk, men en symbiotisk aktivitet i et økosystem bestående av personer, nettverk og organisasjoner. Og at læring er en varig emosjonell, kognitiv og fysiologisk tilstand som er et resultat av erfaring og interaksjon med innhold eller mennesker (som for eksempel grunnleggende ferdigheter). Til forskjell fra sosiokulturelle teorier vektlegger han at kunnskap oppstår og lagres, ikke bare i individet, men også i artefakter - som for eksempel i databaser. Han mener sosialkonstruktivismen og konstruktivismen blir mangelfull fordi den legger for mye vekt på individet, eller for lite vekt på teknologiske artefakter. Han legger spesielt vekt på økologien i det kommuniserende nettverk og legger fokus på pedagogens rolle som stimulator og vedlikeholder av læringsmiljøet. (http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm Lesedato: 23.02.06)

Fra min studentoppgave: uCompose og valg av mappeverktøy

21 juni skriver han:

In the end, much of our learning is a connection-forming process (the conduit, not content, is what is king) where we add new elements that augment our capacity to know more. We rely on Google, libraries, friends, social bookmarks/tags, etc. to serve as our personal learning network (we store the knowledge external to ourselves). When we need something, we go to our network (know-where is more important than know-how or know-what)...or we expand our network. In the end, the constant act of connecting in order to stay current is a much more reflective model of learning than constructivism.

Connectivism Blog

Dette sitat beskriver også denne bloggen/sitet's funksjon. Målet er:

  • Å utvide mitt personlige nettverk for IKT i læring
  • Øke og vedlikeholde kunnskap
  • Lagre og dele kunnskap

Ønsker du bidra med innspill kan du legge igjen kommentar eller poste meg på jeatr@online.no

Har du gode ideer eller erfaringer - til eller fra undervisning - kan du gå til http://ikt-diginalet.wetpaint.com å bidra med innhold på wiki-sidene der.Blogged with Flock