søndag, mai 25, 2008

Er Nyno fusk?


Vi har nettopp gått til innkjøp av Nyno, et program som smertefritt lar deg skrive korrekt nynorsk. Bakgrunnen for min investering (400 kr. i abonnementavgift pr. år for lærere og studenter), er flere grunner:
  • Man må aktivt forholde seg til begreper og velge riktig alternativ (ordklasser) som programmet foreslår, og lærer dermed også mer
  • Alle i familien vil nyte godt av det - en på ungdomsskole, en på vgs til høsten og undertegnede lærer (barna vil også mest sannsynlig få bedre karakter på innleveringer, noe som vil heve poeng på inntak til videre skolegang)
Jørn Pettersen kvitret meg på min twirl med følgende spørsmål: Er Nyno fusk? Hva om en elev laster ned programmet på minnepenn, og bruker det på eksamen (Alle hjelpemidler tillatt - remember :)?, eller forberedte noen tekster på bokmål, kjørte dette gjennom Nyno og la til disse på minnepennen - eller printet dem ut. ? Udir er klar i sin tekst når det gjelder bruk av programmet under eksamen - ikke tillatt med oversettelsesprogrammer i språkfag. Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?

Personlig har jeg et greit forhold til nynorsk i undervisningen. Jeg synes selv jeg har hatt nytte av nynorsken, som har et rikere ordforråd enn bokmål. Men, jeg mener vurderingen i faget ikke er på sin plass - noe Nyno med sin eksistens bare understreker. Jeg lurer på hvor mange elever som bruker dette programmet i sin forberedelse av tekster under eksamen ... For en kameratgjeng vil ikke dette koste stort å innvestere i - kollaborasjon er jo vinden for tiden også må vi huske.

Teknologien utvider våre kulurelle rammer, og de digitalt innfødte flyter med mens skolens akademiske tradisjon sliter når veggene faller. Alle hjelpemidler tillatt er et skritt i riktig retning, men samtidig altså et etterslep.

Vil du anse bruk av Nyno som fusk?
Er det ikke på tide at mappevurdering innføres - obligatorisk - over hele fjøla?Her får du ein smakebit (tok meg 10 min. å lage teksten):

Vi har nett gått til innkjøp av Nyno , eit program som smertefritt lèt deg skrive tilnærma korrekt nynorsk. Bakgrunnen for investeringa mi (400 kr. i abonnementavgift pr. år for lærarar og studentar), er fleire grunnar:
  • Ein må aktivt ta stilling til omgrep og velje riktig alternativ (ordklasser) som programmet foreslår, og lærer dermed også meir
  • Alle i familien vil nyte godt av det - ein på ungdomsskule, ein på vg sin til hausten og underteikna lærar (barna vil også mest sannsynleg få betre karakter på innleveringar, noko som vil heve poeng på inntak til vidare skulegang)
Jørn Pettersen kvitra meg på min Twirl med følgjande spørsmål: Er Nyno fusk? Kva om ein elev lastar ned programmet på minnepenn, og bruker det på eksamen (Alle hjelpemiddel tillaten - remember :)?, eller førebudde somme tekstar på bokmål, køyrde dette gjennom Nyno og la til desse på minnepennen - eller printa dei ut.? Udir er klar i teksten sin når det gjeld bruk av programmet under eksamen - ikkje tillaten med omsetjingsprogram i språkfag Men, om du altså forbereder tekster på forhånd og tar med deg, så skulle vel ikke det være verre en om mor di skriver om for deg?

Personleg har eg eit greitt forhold til nynorsk i undervisninga. Eg synest sjølv eg har hatt nytte av nynorsken, som har eit rikare ordforråd enn bokmål. Men, eg meiner vurderinga i faget ikkje er på sin plass - noko Nyno med sin eksistens berre understrekar. Eg lurer på kor mange elevar som bruker dette programmet i førebuinga si av tekstar under eksamen ... For ein kameratgjeng vil ikkje dette koste stort å innvest i - kollaborasjon er jo vinden for tida også må vi hugse.

Teknologien utvidar våre kulturelle rammer, og dei digitalt innfødde flyt med mens skulen sin akademiske tradisjonn slit når veggene fell. Alle hjelpemiddel tillaten er eit skritt i riktig retning, men samtidig altså eit etterslep.

Vil du vurdere bruk av Nyno som fusk?
Er det ikkje på tide at mappevurdering blir innførd - obligatorisk - over heile fjøla?

Hvem vet hva man kan få bruk for? - en bloggers steinalderresept


Noen ganger lurer jeg på om denne bloggingen min egentlig bare et primitivt behov - genetisk betingen kanskje eller et slags innstinkt fra urtiden som trenger seg gjennom alle utviklingsstadier opp igjennom historiens mange epoker: JEGEREN, SANKEREN og/eller JORDBRUKEREN! Jeg samler og samler, dyrker og gror.

Ja, det er meg tenker kanskje også du... Og vi får det forsåvidt bekreftet ved googling:
Genetisk tilpasning skjer ofte langsomt. Derfor er vårt genom i dataalderen nesten likt steinaldermenneskets
Antakeligvis befinner jeg meg - sånn teknoparallellt sett - midt i skiftet der jordbruket tar seg opp. Jeg er en PIKSELBONDE! Jeg ploger ikke, jeg blogger - med plug and play - all day! Produserer bits - ikke korn heldigvis i følge artikkelen:
Overgangen fra jakt og sanking til jordbruk førte generelt til dårligere helse, først og fremst forårsaket av det store innslaget av korn i kostholdet. Korn mangler en rekke næringsstoffer og kan utløse autoimmunsykdommer og psykologiske og nevrologiske lidelser. Mennesket mangler fysiologiske og biokjemiske mekanismer som kan nøytralisere forsvarskjemikalier i korn. Denne genetiske mistilpasningen mellom våre ernæringsbehov og mangelen på næringsstoffer i korn kan utløse en rekke sykdommer, spesielt hvis korn inntas i store mengder.
Men hva vil store mengder bits og piksler tilføre min helse om den inntas i store mengder ... er det så mye bedre enn korn? RSS-leseren min har omtrent 1100 uleste poster, 800 av disse ligger i en bits buffer jeg kaller Parkering. Alt dette skal jo fordøyes. Den tar jeg på regntunge og late dager i sommerferien - når jeg har parkert. Verre er det med de 143 som ligger i mappen Nyheter ... og for ikke å snakke om de 200 som ligger i Social Network News. Da kan det jo være en trøst å tenke på at piksler og bits ikke fordøyes verken biokjemisk eller fysiologisk - sånn med tanke på helsa:
Sosiokulturelt er vi langt mer tilpasningsdyktige enn biokjemisk og fysiologisk.

Det gjelder bare finne frem til riktig kosthold - steinalderresepten:
Steinaldermennesket omsatte 4 - 5 ganger mer energi gjennom daglig bruk av musklene enn mennesker med vestlig livsstil (13). En resept for et bedre liv bør derfor inneholde variert, fysisk aktivitet.
Om man tenker på hva man tar av inn av piksler og bits, i forhold til hva man ut - i form av egergi - så står kanskje ganske dårlig til rundt omkring i blogosfæren. Hva bør en bloggers steinalderresept inneholde tro - ved siden av det å dyrke og gro? Her er mine forsetter for sesongen når det gjelder first life:
  • En sykkeltur (til og fra jobb eller butikk - værforbehold :)
  • En sjelelig fordypning med kamera (minst ett bilde som er verdig å ta med seg til den lokale kameraklubb (bør investere i nytt kamera!))
  • En gåtur med nabo'n (for å løse alle verdens problemer - noen må jo gjøre for christs sake!)
  • En tur i hagen (sneglejakt og uttagering)
Har du noen?