søndag, februar 10, 2008

Elevblogging


Slide'n over viser forskjellige sjangrer innen blogging. Noe av det jeg kanskje synes er mest vanskelig å formidle til andre er nytten og potensialet blogging har i læring. Og kanskje enda vanskeligere er det å sette fingeren på hva som vil få elever til å blogge bra. Selv har jeg to overordnede regler:
  • All bruk av IKT i læring bør være pedagogisk forankret (knyttet til læreplan).
  • Innholdet skal være: sant, bra eller nyttig, enten for deg selv eller andre.
Min erfaring er at oppgavetekstene og øvelse i refleksjon er avgjørende for å få til vellykket blogging (noe jeg stadig øver på). Å lage gode oppgavetekster, og å gi kommentarer som utfordrer elevene i kritisk refleksjon som motiverer til fordypning og skrivelyst er en kunst. En av mine veiledere på Allmennlærer'n ved HiVe, Tor Arne Wølner, var et talent og et forbilde i så måte. Boken Den femte grunnleggende ferdighet gir noen gode tips. Hans kommentarer utfordret alltid i form av at han stilte spørsmål som førte til undring og lyst til en videre utforsking, dypere bevissthet - videre fordypning. Dette krevde enten reflektiv monolog (i form av egenvurdering) eller reflektiv dialog ( i form av å kommentere andres innlegg, evaluere (blant annet kildekritikk), eller betrakte andres arbeid for så å loggføre f.eks.)

Å blogge er å være i kommunikasjon. Det å gi andre kommentarer ved å stille spørsmål, være kritisk og nysgjerrig er en utfordring for alle som er vant med induktive metoder (som f.eks. lukkede oppgaver flittig brukt i lærebøker). For å kunne reflektere godt, er kunnskap om kildekritikk et godt utgangspunkt. En tekst er ikke bare en tekst, den har et mål, den vil deg noe. Web 2.0 utfordrer den litterate både som konsumenter og produsenter. Nedenfor er et par artikler som kanskje kan hjelpe deg i forberedelser til blogging - med eller uten elever:

Begge de to sistnevnte artiklene ligger på Web 2.0 verktøyet: Scribd.com som forøvrig er en god erstatning for Google docs. Mer om denne senere ...

c",)