torsdag, juli 23, 2009

FonterErik Spiekermann mener det bør være like mange fonter (webdesignbegrep)/skriftsnitt (typograftermen) som det finnes stemmer, språk og følelser. Den interessante filmen fant jeg via Tor Espens blogg, hvor du forøvrig finner enda en film om fonter.

Hvordan få frem det beste i eleven?


Jeg elsker tynne informative bøker. Små hjelpere som lister opp praktiske råd, med kort innføring, behandling og refleksjon over forskjellige tema som berører utfordringer i hverdagen som lærer. En av disse gullkornene er: Hvordan få frem det beste i elevene, skrevet av Ragnar Hatlem:
En bok om motivasjon, holdninger, tenkeevne og bedre innlæringsteknikker. Boken tar opp spørsmålene: Hvordan skaper vi bedre motivasjon i klasserommet? Hvordan påvirke elevene til å innta mer positive holdninger? Hvordan får vi elevene til å tenke mer? Hvordan utvikler vi elevenes kreative evner? Hva kan vi gjøre for å hjelpe elevene med å ta i bruk bedre innlærings- og arbeidsvaner?

Jeg har nettopp fått tilsendt et eksemplar av Effektiv planlegging og vurdering, som er klar for å tagges med min gule markerpenn. Etter å ha lest den på sengekanten i vår, skulle det nå vært tiden for å lage vurderingsrubrikker. Men til hvem, og for hva?

I går var jeg kontaktlærer på VG1 TIP. I dag, muligens norsklærer på VG1 TIP kombinert med assistentstilling og med tiltrekning til studiet Norsklærer i yrkesfag, eller skal jeg bli 1. konsulent - på vei ut av læreryrket? Hva skal jeg velge? Hva skal vektlegges? Familiesituasjon, utviklingsmuligheter, lønn, reisevei, arbeidstid, lærerferier ...

Jeg har en gnist for det meste. Hvordan skal jeg velge det beste? Finnes det en liten hendig bok for det? Så jeg hvertfall har noe å lese ...